Atbalsts īstermiņa un ilgtermiņa sadarbības tīklu veidošanai mobilitātes programmas Kultūra ietvaros

No 2019.gada 16.janvāra var pieteikties finansiālajam atbalstam īstermiņa un ilgtermiņa sadarbības tīklu veidošanai Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Kultūra” ietvaros. Sadarbības tīklu veidošanas pamatā ir ideja veicināt jaunu partnerību rašanos, pieredzes apmaiņu, jaunu zināšanu un prasmju apgūšanu, kā arī attīstīt kopīgus sadarbības projektus. Sadarbības tīklā jābūt iesaistītiem partneriem no vismaz 3 Ziemeļvalstīm un/vai Baltijas valstīm.

Atbalsts īstermiņa sadarbības tīklu veidošanai: 

* finansējums pasākumiem, kas ilgst līdz 1 gadam, 

* maksimālā projekta pieteikuma summa ir € 20 000, lai segtu ne vairāk kā 70% no kopējiem projekta izdevumiem,

* atlikušie 30% no projekta budžeta ir jāiegulda pašām tīkla darbībā iesaistītajām organizācijām un pieteikumā arī norāda, kā tas tiks sasniegts,

* labi funkcionējošs īstermiņa sadarbības tīkls var pēc finansējuma perioda beigām apsvērt iespēju pieteikties atbalstam ilgtermiņa sadarbības tīkla darbībai.

 

Atbalsts ilgtermiņa sadarbības tīklu veidošanai:

* finansējums pasākumiem, kas ilgst līdz 3 gadiem,

* maksimālā projekta summa ir € 100 000, lai segtu ne vairāk kā 50% no kopējiem projekta izdevumiem,

* pašam tīklam (tīkla darbībā iesaistītajām organizācijām) ir jāiegulda atlikušie 50% no projekta budžeta un pieteikumā arī norāda, kā tas tiks sasniegts.

Pieteikšanās termiņš līdz 2019.gada 18.februārim (plkst. 15:59).

Plašāka informācija pieejama Ziemeļvalstu Kultūras punkta mājaslapā.

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma „Kultūra” atbalsta profesionālu mākslinieku un kultūras darbinieku radošos braucienus, mākslinieku rezidences un īstermiņa un ilgtermiņa sadarbības tīklu izveidi. Tās mērķis ir izveidot pamatu inovatīvai, dinamiskai Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mākslas un kultūras dzīvei. Šo programmu kopīgi finansē Ziemeļvalstis un Baltijas valstis, un to administrē Ziemeļvalstu Kultūras punkts Somijā.

Vairāk informācijas var iegūt sazinoties ar Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja Latvijā kultūras padomnieci Gintu Tropu, tālrunis +371 26362558, e-pasts ginta@norden.lv