Atvērtā lekcija par Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmu " Valsts administrācija"

Valsts un pašvaldību iestāžu darbinieki, kuri vēlas uzzināt par iespējām ko piedāvā pieredzes apmaiņa ar kolēģiem Ziemeļvalstīs, aicināti apmeklēt atvērto lekciju par Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmu „Valsts administrācija”.   

Lekcija notiks 2019.gada 22.februārī, plkst. 13:00-14:30, Valsts administrācijas skolas zāle, Raiņa bulvārī 4. Lekcijas klausītāji varēs iegūt praktiskas zināšanas par starptautisku pieredzes apmaiņas vizīšu un semināru plānošanu un īstenošanu, ārvalstu partneru meklēšanu un rezultātu izplatīšanu. 

Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja Latvijā padomniece Daina Mežecka izvērsti pastāstīs par projekta pieteikumu sagatavošanu, projekta vērtēšanas kritērijiem un raksturīgākajām kļūdām. Savukārt par apmaiņas vizīšu un semināru plānošanu un īstenošanu un par to, kādus ieguvumus ikdienas darbā var sniegt pieredzes apmaiņa ar kolēģiem kaimiņvalstīs, pieredzē dalīsies Laura Bagātā no Tiesībsarga biroja, Jānis Zakovics no LR Ekonomikas ministrijas un Anita Škutāne no Jelgavas novada pašvaldības. 

Dalība lekcijā ir bezmaksas.

Pieteikšanās https://bit.ly/2E7wpA4

Atgādinām, ka pieteikumu iesniegšanas termiņš Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmai „Valsts administrācija” 2019. gadā ir 30.marts.

Programma darbojas jau 10 gadus un atbalsta pieredzes apmaiņu veiksmīgu risinājumu aizgūšanai, sadarbības tīklu veidošanu, administratīvā darba metožu un likumdošanas harmonizēšanu un Baltijas jūras reģiona konkurētspējas pasaulē sekmēšanu. 

Programmas kontaktpersona Latvijā ir Daina Mežecka, Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja Latvijā padomniece, tālrunis: +371 29394399, e-pasts: daina@norden.lv.