Baltijas jūras reģiona valstu starpkultūru tīkla ARS BALTICA Radošais dialogs

ARS BALTICA radošais dialogs "Ilgtspējīgas kultūras apmaiņas iespējas, kas balstās kopīgās vietējās perspektīvās" notiks 2018. gada 2. oktobrī no plkst. 12:00 līdz plkst.19: 00 Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja Latvijā telpās, Marijas 13/3, Berga Bazārs. Reģistrācija pasākumam, nosūtot e-pastu Ilze@norden.lv ar kopiju mail@arsbaltica.net ne vēlāk kā līdz 28. septembrim plkst. 12:00.

Baltijas jūras reģiona valstu starpkultūru tīkls ARS BALTICA Radošais dialogs (ABCD) iecerējis apvienot radošo industriju un kultūras jomas pārstāvjus visās Baltijas jūras reģiona valstīs, lai izveidotu vidi atklātām diskusijām un radītu sinerģiju dalībnieku starpā. Šī iniciatīva vēlas akcentēt starpnozaru sadarbību, ļaujot politikas veidotājiem, sekot debatēm un dalīties ar viedokļiem par kultūras un kultūras prakses ietekmi.

Baltijas jūras reģions ir mājvieta daudzveidīgām, aizraujošām un daudzsološām kultūras un radošajām iniciatīvām. Daudzveidīgām, jo atspoguļo mūsdienīgu, internacionālu un kulturāli daudzveidīgu sabiedrību.  Aizraujošām, jo ņemot vērā iesaistāmo dalībnieku potenciālu, piesaista jaunas un interesantas perspektīvas. Daudzsološa, jo šeit mājo pastāvīgā vēlme virzīties uz priekšu, apstrīdēt izveidotās vērtību sistēmas un panākt progresu, lai sasniegtu vienlīdzīgāku, tolerantāku un atbildīgāku apkārtesošo pasauli. Kultūras un radošo līderu rokās ir uzņemties atbildību un risināt jautājumus, kas mūsdienu dinamiskajā sabiedrība netiktu sadzirdēti.