Diskusija par ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem, bioekonomiku un klimata pārmaiņām.

Ceturtdien, 27. aprīlī, notika Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja un Zviedrijas vēstniecības Latvijā rīkotais seminārs par ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem, bioekonomiku un klimata pārmaiņām. Seminārā Latvijas un Ziemeļvalstu eksperti runāja par klimata pārmaiņām, par ekonomiskās izaugsmes ierobežojumiem un to līdzsvarošanu ar ilgtspējīgas attīstības ieguvumiem, kā arī par kritisku pieeju bioekonomikai. Semināra ietvaros bija skatāma arī izstāde “Biosfēras moduļi”, kas veidota ar mērķi, lai ilustrētu, kā dažādu jomu pārstāvji – dizaineri, pētnieki un mākslinieki, spēj veidot dialogu par ilgtspējas jautājumiem. Izstāde prezentē gan Zviedrijas pētnieku nesenākos sasniegumus, gan vietējās kopienas iesaisti dialogā par ilgtspējas jautājumiem.

Semināra prezentācijas

Foto no pasākuma