Forums “Klasteris – sadarbība ar rezultātu”

Forums “Klasteris – sadarbība ar rezultātu”notiks 2017. gada 19.janvārī no plkst.13:00 līdz 17:00 Rīgā, Jelgavas ielā 1, LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā, un aktualizēs jautājumus par klasteru darbības efektivitāti, ietekmi uz ekonomiku un attīstības potenciālu.

Klasteris kā konkurētspējas veicināšanas instruments iegūst arvien lielāku nozīmi valstu un reģionālās ekonomikas attīstības stimulēšanā. Eiropas Savienības pastiprinātā koncentrēšanās uz klasteru darbību politikas ieviešanas kontekstā liek pievērst lielāku uzmanību klasteru potenciāla analīzei arī Latvijā. Šī brīža aktuālais jautājums ir - kā efektīvāk izmantot klasterus, kad tehnoloģiju un servisa attīstību nosaka digitalizācija, kur viss ir savstarpēji savienots un vieds: ražotnes, mehānika, autonomas ražošanas sistēmas un dalībnieki visas vērtības ķēdes garumā.

Ar 2017.gadu ir uzsākta ES fondu atbalsta pasākuma „Klasteru programma” realizācija. Vienlaikus Ekonomikas ministrija iesaistījusies Interreg Europe projektā CLUSTERS3, kura mērķis ir izstrādāt ieteikumus klasteru politikas pilnveidošanai Latvijā, lai veicinātu mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēju un stiprinātu klasteru lomu viedās specializācijas stratēģijas ieviešanā.

Forumā piedalīsies speciālisti no Ekonomikas ministrijas, Eiropas komisijas, Rīgas Tehniskās Universitātes, Latvijas Universitātes, Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja Latvijā, Eiropas Biznesa atbalsta tīkla, u.c. organizācijām.

Foruma darba kārtība.