Grantu programma enerģētikas pētniecībai aicina iesniegt pieteikumus

Ziemeļvalstu Enerģētikas pētniecības institūts (Nordic Energy Research) aicina iesniegt inovatīvus, kvalitatīvus, starpdisciplinārus pieteikumus, kas saistīti ar atjaunojamo enerģiju, enerģētikas sistēmām, ilgtspējīgu enerģijas pāreju un citiem ar enerģiju saistītiem jautājumiem. Katrs pieteikums var saņemt atbalstu maksimāli 50 000 NOK apmērā. Pieteikumi tiks vērtēti tūlīt pēc to saņemšanas un veiksmīgi sagatavotie pieteikumi saņems finansējumu neilgi pēc to apstiprināšanas. Pietikšanās tiks slēgta, kad grantu programmas finansējums būs sadalīts, bet ne vēlāk kā līdz 2019. gada 29. novembrim. Programmas kopējais budžets ir NOK 650 000.

Detalizēta informācija par pieteikšanos

Atgādinām, ka 2018.gada rudenī Latvijas, Igaunijas un Lietuvas ekonomikas ministri parakstīja saprašanās memorandu ar Ziemeļvalstu Enerģētikas pētniecības institūtu par enerģētikas pētniecības sadarbību. Programmas mērķis ir veicināt pētniecību un analīzi enerģētikas jomā Baltijas valstīs, Baltijas valstu savstarpējo sadarbību, Baltijas valstu sadarbību ar Ziemeļvalstīm, kā arī pētniecību Baltijas valstīs un Ziemeļvalstīs. Savukārt šo mērķi paredzēts sasniegt, īstenojot trīs galvenos pasākumus - Baltijas valstu savstarpējo pētniecības projektu un Baltijas valstu un Ziemeļvalstu pētniecības projektu veicināšanu ar Baltijas valstu pētnieku piedalīšanos, Baltijas valstu un Ziemeļvalstu sadarbību attiecībā uz doktorantūrām un enerģētikas pētnieku apmaiņu starp Baltijas valstīm un Ziemeļvalstīm.