Ieguldījums Latvijas bioekonomikas stratēģijas attīstībā – labās prakses piemēri no Ziemeļvalstīm

25. augustā Rīga, “Hotel Bergs” Stikla zālē notika seminārs “Ieguldījums bioekonomikas stratēģijas attīstībai Latvijā – labās prakses piemēri no Ziemeļvalstīm”, kuru rīko Ziemeļu Ministru padomes birojs Latvijā sadarbībā ar Zemkopības ministriju (ZM).

 ZM sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti (LLU) līdz 2017. gada 30. jūnijam ir jāizstrādā valsts bioekonomikas stratēģija. Šajā dokumentu plānošanas un sagatavošanas fāzē, kurā jānosaka bioekonomikas stratēģijas prioritārās jomas un darbības, Ziemeļu Ministru padomes birojs Latvijā apņēmies palīdzēt ar Ziemeļvalstu labās prakses piemēru nodošanu.

Ziemeļu Ministru padomes biroja direktors Jans Vidbergs uzsvēra: “Bioekonomika, aprites ekonomika, zaļā izaugsme un bezatkritumu ražošana – visas ir ilgtspējīgas attīstības šķautnes. Ziemeļu ministru padomes mērķis ir atspoguļot šos teorētiskos jēdzienus “darbībā”. Ko īsti nozīmē bioekonomika mums, šim reģionam? Zivju barības gatavošana no celulozes rūpnīcu ‘atkritumiem’ ved pie jauna veida domāšanas, kad ekonomikas procesā vairs nevaram atļauties tādu lietu, kā pārpalikumi vai atkritumi. Mēs dzīvojam uz planētas ar ierobežotiem dabas resursiem, tāpēc to izmantošanā jābūt gudriem un atbildīgiem. Tāpat aizvien nozīmīgāka ir izpratne par klimata pārmaiņām un ES mērķi to mazināšanai. Viss kopā veido platformu jaunu uzņēmējdarbības ideju attīstībai, kur nozīmīgu lomu spēlē arī regulējums, valsts stratēģiskais redzējums un konkurētspējas apzināšanās pasaules tirgos.”

Semināra uzdevums bija iezīmēt prioritārās jomas un nodrošināt vienotu izpratni un pieeju bioekonomikas jautājumiem, lai nodrošinātu sasaisti ar citām politikas jomām, tādām kā cirkulārā aprites ekonomika, zemu oglekļa emisiju attīstība, klimata un enerģētikas politika, kā arī citām nozarēm. Semināra mērķis ir stratēģijas izstrādē iesaistīt bioekonomikas starpministriju darba grupu, kurā ietilps pārstāvji no Zemkopības, Ekonomikas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijām, Pārresoru koordinācijas centra un Latvijas universitātēm, kā arī pārstāvjus no privātā, nevalstiskā un pašvaldību sektora.

Semināra pirmajā daļā referēja divi ziemeļvalstu pārstāvji: Norvēģijas bioekonomikas pētniecības institūta izpilddirektors Arne Bardalens un Somijas Nodarbinātības un ekonomikas ministrijas Dabas resursu ekonomikas un resursu efektīvākas izmantošanas departamenta direktors Mika Alto, kā arī Baltijas Vides Foruma pārstāve Ingrīda Brēmere. Semināra pirmā daļa notika angļu valodā.

Savukārt semināra otrajā daļā referēja LU rektore Irina Pilvere un semināra dalībnieki tiks aicināti piedalīties debatēs. Šī semināra daļa notiks latviešu valodā.

Foto no semināra

Lai zivs būtu jebkas cits - laikraksta ”Dienas Bizness” žurnālista Didža Meļķa intervija ar Jukku Teross, Ziemeļvalstu Vides telpiskās attīstības centra Nordregio vecāko pētnieku 2016.gada maijā. 

Foto: LR Zemkopības ministrija