Izdots 2016. gada pārskats

Esam izdevuši savu 2016. gada pārskatu (angļu valodā) par paveikto darbu pagājušajā gadā. Publikācija ir pieejama elektroniski www.norden.lv/Uploads/2017/03/27/1490602912_.pdf vai papīra formātā pēc pieprasījuma, rakstot inga@norden.lv.