KONFERENCE "AR IESKATU NĀKOTNĒ: DEKORATĪVI LIETIŠĶĀS MĀKSLAS MUZEJI UN DIZAINS"

Š.g. 30.aprīlī Rīgā, viesnīcas „Konventa sēta” Georga zālē notiks konference “Ar ieskatu nākotnē: dekoratīvi lietišķās mākslas muzeji un dizains”.  Konference tiek organizēta saistībā ar izstādi „Skandināvijas dizains viņpus mīta”. Konferences mērķis ir apspriest pašreizējo situāciju un attīstības perspektīvas Dizaina un dekoratīvi lietišķās mākslas muzejos Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs, kā arī veicināt sadarbību starp muzejiem, dizaineriem un dizaina organizācijām. Konferencē tiks diskutēts par attieksmi pret Dekoratīvās mākslas muzejiem un jēdziena „dizains” nozīmi no muzeju skatupunkta.

Konferences dalībnieki apspriedīs kopējās problēmas, kā arī izvērtēs dizaina kolekciju attīstības politikas izstrādi. Diskusijās tiks noskaidrots, vai izpratne par to, kas tiek uzskatīts par labu dizaina piemēru, ir vienota vai atšķirīga dažādās valstīs. 

Konferencē piedalīsies Ziemeļvalstu un Baltijas valstu Dizaina muzeju un Dekoratīvi lietišķās mākslas muzeju pārstāvji, kā arī Ziemeļu dizaina darbnīcu lektori un vadītāji.

Konferenci finansiāli atbalsta Ziemeļu Ministru padome.