Konference Mazo un vidējo pilsētu ilgtspēja un nākotnes izaicinājumi Baltijas jūras reģionā

Latvijas prezidentūras VASAB Baltijas jūras reģiona Telpiskās plānošanas un attīstības komitejas ietvaros kā prioritāte tika izvirzīta mazo un vidējo pilsētu konkurētspēja. Noslēdzot prezidentūru, 2019.gada 4.jūlijā, Rīgā tiek organizēta konference “Mazo un vidējo pilsētu konkurētspēja Baltijas jūras reģionā”.

Konferences uzdevums ir iztirzāt pilsētvides attīstības jautājumus, pilsētas dažādās lomas un labas prakses piemērus, lai stiprinātu un veicinātu Baltijas jūras reģiona konkurētspēju un tādējādi sniegtu būtisku ieguldījumu Eiropas kopīgā konkurētspējā. Konferencē apspriedīs mazo un vidējo pilsētu iespējas, izaicinājumus un nākotnes izredzes pēc 2020. gada, lai panāktu lielāku saskaņotību Baltijas jūras reģionā un līdz ar to arī plašākā Eiropā.

Konferencē aicināti piedalīties politiķi, eksperti, praktiķi un pašvaldību pārstāvji, kas darbojas pilsētu ilgtspējīgas attīstības veicināšanā. Konferenci organizē Latvijas VASAB vadība.

Plašāka informācija par konferenci: https://vasab.org/event/vasab-conference-jun2019/