Kultūra ilgtspējīgai attīstībai

Projekts Culturability BSR ir uzsācis nākošo etapu, lai ilgtspējīgas kultūras jēdziens iegūtu nozīmīgu vietu Baltijas jūras reģionā.  

Projekta mērķis ir veidot zināšanas par kultūru kā virzītājspēku ilgtspējīgas attīstības kontekstā. Uzsākot projekta otro etapu, 2016.gada 14.un 15.aprīlī notiek pirmā kick-off sanāksme Rendsburgā (Vācija), kam sekos 6 semināri un noslēguma sanāksmē 2017.gadā. Projekta mērķis ir veidot zināšanas par trim tēmām: sociālā iekļaušana pilsētvidē / kultūras plānošana, ilgtspējīgs kultūras tūrisms / inovācijas, datorspēles / ilgstspējīgi digitālie instrumenti un to mijiedarbība. Daloties zināšanās par dalībnieku praksi, pieredzi un idejām saistībā ar iepriekš minētajām tēmām, projekts veidos platformu tālākai ilgtspējīgas kultūras attīstības Baltijas jūras reģionā.

Projektu vada Ziemeļu Ministru padome ciešā sadarbībā ar Šlēsvigas-Holšteinas (Vācija) federālās zemes Tieslietu, Kultūras un Eiropas lietu ministriju, Polijas Kultūras un Nacionālā mantojuma ministriju, biedrību ARS Baltica, Skones reģionu (Zviedrija), Dānijas Kultūras institūtu un vairākas citiem partneriem Baltijas jūras reģionā.