Latvijā īstenos 31 Nordplus programmas projektu

Ziemeļvalstu Ministru padomes izglītības un pētniecības mobilitātes programmas Nordplus projektu pieteikumu konkursā no Latvijas šogad kopumā tika iesniegti 66 projektu pieteikumi piecās Nordplus apakšprogrammās, no tiem apstiprināts 31 projekts ar kopējo finansējumu 581 841 eiro apmērā. Projekti ir vērsti uz sadarbības stiprināšanu ar Ziemeļvalstīm, pilnveidojot izglītības sistēmu un ieviešot tajā jauninājumus. 

Jauniešu apakšprogrammā no 28 Latvijas izglītības iestāžu iesniegtajiem projektu pieteikumiem Nordplus programmas komiteja apstiprināja 18 projektus ar kopējo finansējumu 346 861 eiro. Šajos projektos ir paredzēta 1  skolēnu apmaiņa, 8 klašu apmaiņas, 9 pedagogu apmaiņas un 3 attīstības projekti.

Pieaugušo izglītības apakšprogrammā no 21 iesniegtā projektu pieteikuma no Latvijas ir apstiprināti 4 projekti par kopējo programmas finansējumu 122 650 eiro, savukārt 7 apstiprinātajos projektos Latvijas organizācijas līdzdarbojas kā projektu partneri.

Augstākās izglītības apakšprogrammā atbalstu saņēma 9 projektu pieteikumi no 14 iesniegtajiem Latvijas pieteikumiem ar kopējo finansējumu 112 330 eiro apmērā, t.sk. 7 mobilitātes projekti, 5 intensīvie kursi un 2 tīklošanas projekti.

Horizontālajā apakšprogrammā, kas veido saikni starp Jauniešu, Augstākās izglītības un Pieaugušo izglītības apakšprogrammām, šogad uzsāks 7 projektus, kuros Latvijas organizācijas līdzdarbosies kā partneri. Savukārt Ziemeļvalstu valodu apakšprogrammā no Latvijas organizācijām projektu pieteikumi netika iesniegti.

Kopumā 2018. gadā Nordplus programmas komiteja apstiprināja 369 projektu pieteikumus no 8 valstīm ar kopējo programmas finansējumu 9,4 milj. eiro. Informācija par visu programmas dalībvalstu apstiprinātajiem projektiem 2018. gada Nordplus programmas konkursā ir pieejama Nordplus oficiālajā mājaslapā, kā arī Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapas sadaļā Nordplus - Konkursu rezultāti. Ar 2017. gada veiksmīgi īstenotajiem Nordplus projektu pieredzes stāstiem katrā apakšprogrammā var iepazīties šeit.

Nākamo Nordplus programmas projektu konkursu plāno izsludināt 2018. gada 1. novembrī ar projektu pieteikumu iesniegšanas termiņu līdz 2019. gada 1. februārim. Ikgadējā Nordplus projektu konkursā projektus var iesniegt izglītības iestādes un organizācijas, kas darbojas izglītības jomā, veidojot sadarbību ar kādu no Baltijas vai Ziemeļvalstīm.

No 2018. gada 1. septembra līdz 1. oktobrim būs iespēja iesniegt projektu pieteikumus sagatavošanas vizītēm Jauniešu, Pieaugušo un Valodu apakšprogrammās. Informācija par Nordplus programmas izsludinātajiem konkursiem tiks publicēta VIAA mājaslapā.

 

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) pilda Nordplus nacionālā informācijas biroja funkcijas Latvijā.