Latvijas, Igaunijas un Somijas e-demokrātijas aktīvisti tiekas radošajā darbnīcā Rīgā

21. un 22. oktobrī starptautiska projekta “E-democracy in Action” ietvaros organizācijas un aktīvisti no Latvijas, Somijas un Igaunijas tikās divu dienu radošajā darbnīcā Rīgā, lai dalītos pieredzē par veiksmīgi īstenotajiem projektiem, kā arī kopā meklētu risinājumus diskusijā identificētajām problēmām un izaicinājumiem. Radošās darbnīcas norisi atbalstīja Ziemeļu Ministriju padome Latvijā.

Radošajā darbnīcā piedalījās projekta partneru – portāla ManaBalss.lv (LV), Cooperation Assambley (EE), Open Knowledge Finland (FIN) pārstāvji, kā arī citu nevalstisko organizāciju pārstāvji un valsts un pašvaldību institūciju darbinieki (piem. LR Valsts Kancelejas un Helsinku pilsētas domes darbinieki) . Radošajā darbnīcā galvenās aplūkotās tēmas bija saistītas ar e-demokrātiju un tiešsaistes līdzdalību, taču tika diskutēts arī par tādiem jautājumiem kā atvērtie dati, līdzdalības procesi un to dizains, digitālo rīku izmantošanas pilsētvides plānošanas un attīstības procesā, digitālā drošība un e-demokrātijas rīku popularizēšana un mārketings.

Dalībnieki diskusijās un kopīgajās ideju ģenerēšanas sesijās atzina, ka izaicinājumi, ar kādiem sastopas e-demokrātijas projektu īstenotāji un ieviesēji, visās trijās valstīs ir līdzīgi – e-demokrātijas projektu un iniciatīvu finanšu ilgtspēja, tiešsaistes līdzdalības rīku mārketings un popularizēšana, lietotāju piesaiste jau esošiem rīkiem, atvērto datu pieejamība un izmantošana, kā arī valsts un pašvaldības institūciju darbinieku nespēja vai nevēlēšanās nodrošināt tehniski un saturiski kvalitatīvu līdzdalības procesu.
Kā atzina dalībnieki, nav viena vienkārša risinājuma šiem izaicinājumiem – daļu no tiem var risināt, informējot un izglītojot sabiedrību, citu daļu – veidojot ciešākas sadarbības ar valsts un pašvaldības institūcijām, savukārt finanšu ilgtspējas un līdzekļu piesaistes izaicinājumiem vērtīgi ir aplūkot pūļa finansējuma rīkus (crowdfunding)  vai pakalpojumu attīstīšanu uzņēmējiem.

Šī bija pirmā šāda veida Latvijas, Igaunijas un Somijas pārstāvju tikšanās, kas veltīta tieši e-demokrātijas tēmai, un visi iesaistītie dalībnieki atzina, ka tas ir bijis vērtīgs pasākums, kurā uzzināts daudz jauna. Noslēgumā dalībnieki dalījās idejās par projekta iespējamo turpinājumu 2016.gadā, aplūkojot dažādus iespējamos finanšu avotus un daloties ar idejām projekta pieteikumiem.

Projektā “E-democracy in Action” plānotas vēl vairākas aktivitātes – follow-up pasākumi visās trīs valstīs, kā arī labo e-demokrātijas pieredzes stāstu apkopojums e-publikācijas formātā.