Latvijas klasteri saņem atbalstu Baltijas jūras reģiona klasteru programmā "Inovāciju Ekspresis"

Sekmējot Latvijas un Ziemeļvalstu reģionālo sadarbību, divi Latvijas klasteri pirmo reizi piedalās Baltijas jūras reģiona klasteru atbalsta programmā “Inovāciju Ekspresis” (BSR Stars Innovation Express): Latvijas informāciju tehnoloģiju klasteris ar projektu “Latvijas un Zviedrijas MVU NVS tirgu atvēršana gudrajām tehnoloģijām” un Latvijas augstvērtīgas un veselīgas pārtikas klasteris ar projektu “Starpnozaru sadarbība efektīvai un ilgtspējīgai pārtikas vērtību ķēdei Baltijas jūrā”.

Latvijas klasteri sadarbosies ar Fiber Optic Valley AB klasteri no Zviedrijas un pārtikas nozares klasteri FoodNetwork no Dānijas, sekmējot inovāciju attīstību, eksporta pieaugumu un MVU internacionalizāciju.

Latvijas klasteru dalību šajā programmā atbalsta Ekonomikas ministrija un Ziemeļvalstu Ministru padome, kopīgi šim mērķim novirzot finanšu līdzekļus 48 000 EUR apmērā.

 Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks Raimonds Aleksejenko uzsver: “Mūsu mērķis ir panākt, lai klasteri veicina nozares uzņēmumu sadarbību ne tikai Latvijas tirgū, bet arī motivē visām pusēm būt aktīvākām un atvērtākām starptautiskai sadarbībai. Tāpēc kopā ar Ziemeļvalstu Ministru padomi Latvijā esam raduši papildu iespēju klasteru internacionalizācijai. Klasteru projekti ne vienmēr ir finansiāli apjomīgi, bet uzņēmumu sinerģija to ietvaros spēj sasniegt ievērojamus rezultātus. Uzņēmumu savstarpējā komunikācija un sadarbība ir ceļš, pa kuru iet pretī zināšanu pārnesei, inovāciju radīšanai un eksporta iespēju palielināšanai. Ar interesi sekosim abu projektu īstenošanas procesam un palīdzēsim uzņēmējiem sasniegt iecerētos mērķus.”

Klasteru atbalsta programma “Inovāciju Ekspresis” veidota ar mērķi sekmēt mazo un vidējo uzņēmumu starptautisko sadarbību, īstenojot klasteru iniciatīvas un sekmējot Ziemeļvalstu un Baltijas valstu savstarpējo inovatīvo tehnoloģiju pārnesi un zināšanas.

Latvijas IT klastera vadītāja Aiga Irmeja atzīst, ka Latvijas informāciju tehnoloģiju klasterim jau iepriekš bijusi veiksmīga sadarbība ar Fiber Optic Valley AB no Zviedrijas un šoreiz abi klasteri apvienos uzkrātās zināšanas, lai palīdzētu saviem biedriem iekļūt NVS tirgos, veicinot IKT tehnoloģijas un ilgtspējīgu attīstību tādās nozarēs kā transports, viedās pilsētas, lauksaimniecība u.c. Savukārt Astana EXPO 2017, kuras pamattēma ir “Nākotnes enerģija”, izvēlēts par projekta platformu dažādiem tīklošanās pasākumiem.

Latvijas augstvērtīgas un veselīgas pārtikas klastera valdes priekšsēdētājs Jānis Garančs stāsta, ka sadarbības projekts paredzēts starp diviem vadošajiem pārtikas nozares klasteriem Dānijā un Latvijā, un projekta galvenais fokuss ir vērst uz pārtika iepakojumu, lai attīstītu ilgtspējīgu pārtikas vērtību ķēdi Baltijas jūras reģionā. Latvijas augstvērtīgas un veselīgas pārtikas klasterim ir pozitīva iepriekšējā sadarbības pieredze ar Ziemeļvalstu partneriem, jo jau 2015.gadā kā asociētais partneris tika iesaistīts FoodNetwork (Dānija) un Ideon Agro Food (Zviedrija) kopīgi īstenotā Baltijas jūras reģiona klasteru projektu programmā “Inovāciju Ekspresis” projektā, kura ietvaros grupa Latvijas klastera uzņēmēju piedalījās praktiskā produktu inovācijas darbnīcā-seminārā Dānijā, kopā ar Zviedrijas un Dānijas uzņēmējiem.

Kopumā atbalstam klasteru atbalsta programmā “Inovāciju Ekspresis” pieteicās četri Latvijas klasteri vides un zaļo tehnoloģiju, pārtikas rūpniecības un informācijas tehnoloģiju nozarēs.

Līdz šim klasteru atbalsta programmā piedalījusies Norvēģija, Zviedrija, Dānija, Somija, Lietuva un Islande. Programmas ietvaros iepriekšējos gados īstenoti 62 starptautiski projekti, katrā no tiem apvienojot vismaz divus dažādu valstu klasterus un kopā iesaistot 2109 uzņēmumus. Iepriekšējos gados projekti īstenoti tādās nozarēs kā zaļās tehnoloģijas, pārtika, IKT, veselības aprūpe, biznesa un finanšu pakalpojumi, enerģētika, robotika, mediji, ražošanas tehnoloģijas, biotehnoloģijas, radošās nozares un arī medicīnā. Ņemot vērā iepriekšējo gadu pozitīvo pieredzi un lielo atsaucību, 2016.gadā programmas īstenošanā iesaistījies arī Brandenburgas (Vācija) un Katalonijas (Spānija) reģions.