Seminārs "Mediju pratības stiprināšana izglītības procesā – Baltijas valstu pieredze un zināšanas"

Seminārs “Mediju pratības stiprināšana izglītības procesā – Baltijas valstu pieredze un zināšanas” notika 25.augustā Daugavpils Universitātē un to rīkoja Ziemeļu Ministru padomes biroji Latvijā, Lietuvā un Igaunijā sadarbībā ar Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi un Daugavpils Universitāti.

Tradicionālo mediju un citu saziņas līdzekļu nemainīgi pieaugošajā informācijas plūsmā arvien svarīgākas kļūst spējas atlasīt informāciju, to uztvert un prast kritiski izvērtēt, kā arī nodrošināt atbildīgu un ētisku pieeju mediju satura radīšanā un patēriņā. Vislielāko iespaidu jaunie plašsaziņas līdzekļi un sociālie mediji atstāj uz bērniem un jauniešiem, kuriem vienlaikus bieži  trūkst spēju patstāvīgi un kritiski analizēt mediju un citu informatīvo kanālu vēstījumus.

Apzinoties, cik svarīgas ir iedzīvotāju kritiskās domāšanas prasmes drošas, atvērtas un demokrātiskas sabiedrības veidošanā, Ziemeļu Ministru padome (ZMP) kopš 2014.gada ir atbalstījusi dažādas ar mediju un informācijas pratību (MIL) saistītas iniciatīvas Baltijas valstīs. Laika posmā no  2014. līdz 2015.gadam Lietuvā tika īstenots  Projekts “Mediju un informācijas pratības attīstīšana izglītībā”, sadarbībā ar mediju pratības speciālistiem no Ziemeļvalstīm. Rezultātā tika izstrādāta virkne metodisko  līdzekļu skolotājiem, tika iztulkoti un adaptēti labākie no Ziemeļvalstīs izdotajiem mediju pratības palīgmateriāliem, tika rīkotas apmācības, iepazīstinot ar MIL kā vispārējās izglītības neatņemamu sastāvdaļu. Seminārs būs arī būtisks Baltijas valstu ieguldījums Rīgā pieņemto UNESCO MIL rekomendāciju īstenošanā, kas uzsver, ka MIL apguvei ir jābūt integrētai izglītībā.

Šī semināra mērķis bija uzsvērt to, cik svarīgi ir stiprināt Mediju un informācijas pratības (MIL) iemaņas skolās, kā arī apmainīties dažādām pieredzēm un labās prakses paraugiem Baltijas valstu starpā, tādējādi veicinot ar MIL saistītu nostādņu izstrādi nacionālā līmenī visās trijās valstīs.

Seminārā referēja Rīgas Stradiņa Universitātes asociētā profesore Ilva Skulte, Tartu Universitāte mediju pētniece Kadri Ugur, Lietuvas Izglītības attīstības centra projektu koordinatore Rasa Jančiauskaite, LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes asociētā profesore Anika Miltuze un LU medijpedagoģijas doktorante Liene Valdmane.

Seminārā tika aicināti piedalīties pašvaldības, skolotāju apmācības iestādes, skolu pārstāvji un bibliotekāri. Seminārā piedalījās  vairāk kā 90 dalībnieki. 

Foto no semināra