Mobilitātes programma „Kultūra” aicina pieteikties īstermiņa sadarbarbības tīklu veidošanai

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Kultūra” ietvaros ir izsludināts otrais pieteikšanās termiņš finansiālajam atbalstam īstermiņa  sadarbības tīklu veidošanai. Sadarbības tīklu veidošanas pamatā ir ideja veicināt jaunu partnerību rašanos, pieredzes apmaiņu, jaunu zināšanu un prasmju apgūšanu, kā arī attīstīt kopīgus sadarbības projektus. Sadarbības tīklā jābūt iesaistītiem partneriem no vismaz 3 Ziemeļvalstīm un/vai Baltijas valstīm. 

Atbalsts īstermiņa sadarbības tīklu veidošanai:

finansējums pasākumiem, kas ilgst līdz 1 gadam, 

maksimālā projekta pieteikuma summa ir € 20 000, lai segtu ne vairāk kā 70% no kopējiem projekta izdevumiem, 

atlikušie 30% no projekta budžeta ir jāiegulda pašām tīkla darbībā iesaistītajām organizācijām un pieteikumā arī norāda, kā tas tiks sasniegts,

labi funkcionējošs īstermiņa sadarbības tīkls var pēc finansējuma perioda beigām apsvērt iespēju pieteikties atbalstam ilgtermiņa sadarbības tīkla darbībai.

Pieteikšanās termiņš līdz 2018.gada 27.septembrim.

Plašāka informācija pieejama Ziemeļvalstu Kultūras punkta mājaslapā: https://www.nordiskkulturkontakt.org/en/grants/about-the-grant-programmes/network-funding/

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma „Kultūra” atbalsta profesionālu mākslinieku un kultūras darbinieku radošos braucienus, mākslinieku rezidences un īstermiņa un ilgtermiņa sadarbības tīklu izveidi. Tās mērķis ir izveidot pamatu inovatīvai, dinamiskai Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mākslas un kultūras dzīvei. Šo programmu kopīgi finansē Ziemeļvalstis un Baltijas valstis, un to administrē Ziemeļvalstu Kultūras punkts Somijā.