Mobilitātes programmā „Kultūra” ir atvērta pieteikšanās finansiālam atbalstam radošiem braucieniem

No 2019.gada 3.janvāra mobilitātes programmā „Kultūra” ir atvērta pieteikšanās finansiālam atbalstam radošiem braucieniem (mobility funding). Pieteikumus var iesniegt profesionāli mākslinieki un citu radošo profesiju pārstāvji visās mākslas un kultūras jomās, lai dotos radošā braucienā uz kādu no Baltijas valstīm vai Ziemeļvalstīm (brauciena ilgums 1-10 dienas). Finansiālais atbalsts paredzēts ceļa un uzturēšanās izmaksu segšanai. Braucieniem var pieteikties arī nelielas grupas (līdz 6 personām), ja visi grupas dalībnieki dodas uz vienu un to pašu vietu, vienā un tajā pašā laikā. Pieteikšanās termiņš līdz 2019.gada 4.februārim (plkst.15:59).

Plašāka informācija un pieteikšanās: https://www.nordiskkulturkontakt.org/en/grants/mobility-funding

Kontaktpersona Latvijā Ginta Tropa +371 26362558, ginta@norden.lv