Jaunumi

28.08.2009.

Vide un drošība Baltijas jūras parlamentārās konferences uzmanības centrā

Baltijas jūras parlamentārā konference (BJPK), kas ik gadu pulcē parlamentāriešus no visām Baltijas jūras reģiona valstīm, šoreiz norisināsies Nīborgā (Nyborg), Dānijā, no 31. augusta līdz 1. septembrim. K...

18.08.2009.

Ziemeļvalstu klimata risinājumi 2009

“Ziemeļvastu klimata risinājumi” ir Ziemeļeiropas lielākā konference, kurā tiek apspriesti enerģētikas, transporta un uzņēmējdarbības jautājumi klimata pārmaiņu perspektīvā.

14.08.2009.

Simpozijs MĀKSLA UN ATJAUNOJAMĀS [ENERĢIJAS] TEHNOLOĢIJAS

Simpozijs “Māksla un atjaunojamās (enerģijas) tehnoloģijas”, kas norisināsies no 13. līdz 16. augustam Aizputē, pulcēs ap 30 mākslinieku, aktīvistu, zinātnieku un pētnieku galvenokārt no Baltijas un Ziemeļva...

09.07.2009.

Pirmie piešķīrumi Ziemeļvalstu-Baltijas valstu programmā «Uzņēmējdarbība un rūpniecība»

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Uzņēmējdarbība un rūpniecība” pirmajā izsludināšanas kārtā vislielāko aktivitāti izrādīja projektu pieteicēji no Latvijas.

30.06.2009.

Latvijas dalība Nordplus Ietvarprogrammā: 2009. gada konkursa rezultāti

Šomēnes, jūnijā, Nordplus Ietvarprogrammas 2009. gada konkursa dalībnieki uzzināja programmas konkursa rezultātus. Šajā Ziemeļu Ministru padomes izveidotajā izglītības sadarbības programmā, kurā piedalās pie...

19.06.2009.

Ziemeļvalstis atgādina par klimata jautājumiem

Ziemeļvalstu premjerministri acina pārējās pasaules valstis vienoties par savstarpēji saistošiem pasākumiem klimata pārmaiņu apturēšanā, tiem atvēlot nozīmīgu vietu uz turpmāko gadu politiskās skatuves. Īpaš...

12.06.2009.

Enerģētika: Baltijas jūras reģiona saliedēšana vai šķelšana?

Pēdējos gados Baltijas jūras reģiona loma Eiropas Savienības un Krievijas enerģētikas sasaistē ir augusi. Tajā pašā laikā ES un atsevišķās reģiona valstīs ir notikušas būtiskas izmaiņas tieši enerģētikas jomā.

10.06.2009.

Ziemeļu vēsmas ES Baltijas jūras reģiona stratēģijā

Ziemeļu Ministru padome ir bijusi nozīmīgs ietekmes faktors jaunās ES Baltijas jūras reģiona stratēģijas izveidē, ko Eiropas Komisija nule kā prezentējusi vairākās ES dalībvalstīs. Stratēģijā ir izcelti če...

08.06.2009.

Ziemeļu un Baltijas valstu seminārs vardarbības novēršanai

Ziemeļu un Baltijas valstis ir ilgstoši sadarbojušās un iesaistījušās pieredzes apmaiņā vairākās jomās. Vardarbības novēršanā Norvēģija ieņem vadošo lomu, veicinot labās prakses izplatību, veidojot kontaktus...

19.05.2009.

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas Kultūrai pirmie piešķīrumi