Pētījums par bērnu labsajūtu Baltijas valstīs

29.maijā, Valsts prezidenta kanceleja organizēja diskusiju “Šodienas bērni – Latvijas nākamā simtgade”, kurā tika prezentēts Latvijas Bērnu labklājības tīkla pētījums par bērnu labsajūtu Baltijas valstīs. 2017. gadā veiktais pētījumu parāda, ka vairāk kā puse, Lietuvā – pat 65% bērnu novērtē, ka bieži vai vienmēr skolā jūtas pārslogoti un noguruši un ka ir pārāk daudz mājasdarbu. Tāpat tikai nedaudz vairāk kā pusei bērnu, Latvijā 50 %, Igaunijā un Lietuvā attiecīgi 60 % un 57 %, patīk iet uz skolu, pie kam, pieaugot bērnu vecumam, mazinās bērnu vēlme iet uz skolu. Dati arī liecina, ka Baltijas valstīs daudzi bērni ikdienā saskaras ar aizskaršanu un pazemošanu. Skaitļi ir biedējoši: 15-gadīgo bērnu vidū Lietuvā un Igaunijā katrs 10 un Latvijā pat katrs 5 bērns ikdienā saskaras ar šādu situāciju, savukārt 11-gadīgo bērnu vidū šie rādītāji ir vēl augstāki.

Šis ir pirmais šāda veida pētījums Latvijā un tajā IR aptaujāti vairāk kā 1500 bērni vecumā no 10 līdz 17 gadiem par viņu labsajūtai svarīgākajām jomām. Papildus bērnu subjektīvajiem vērtējumiem tika apkopoti statistikas dati, kas ļāva novērtēt, vai un kādā mērā pastāv kopsakarība starp objektīvo situāciju, piemēram, veselības rādītājiem, izglītības un materiālās nodrošinātības  rādītājiem un to, kā paši bērni novērtē savu situāciju un kopējo labsajūtu. Pētījuma kopsavilkums un prezentācija - http://www.bernulabklajiba.lv/petijums-par-bernu-labsajutu-baltijas-valstis/

Pētījums tapis ar