Priekšlasījums “Ziemeļu identitāte un Latvijas arhitektūra”

Aicinām uz Latvijas Arhitektūras muzeja vadītājas Mag. Art Ilzes Martinsones priekšlasījumu “Ziemeļu identitāte un Latvijas arhitektūra”, kas notiks 8.novembrī plkst. 17:30, Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja Latvijā telpās, Marijas ielā 13/3, Berga Bazārs.

Lai arī identitāte arhitektūrā – tāpat kā jebkurā citā jomā – ir grūti precīzi definējams jēdziens, ne tikai ziemeļnieciskai izjūtai, bet arī noteiktai Ziemeļvalstu arhitektūras ietekmei Latvijas arhitektūrā var izsekot pat visai konkrēti, sākot kopš 20. gadsimta sākuma un nacionālā romantisma virziena. Ziemeļu mentalitāte un ar to saistītā formu valoda, tāpat sociālās idejās Latvijas arhitektiem bija saistošas pēckara modernisma vilnī 20. gs. 50. gadu beigās un 60. gados, un arī tagad ziemeļnieciska piederības sajūta tiek saistīta ar Latvijas arhitektūras nākotni.

Šobrīd Ziemeļvalstu Ministru padomes birojā apskatāma Ziemeļvalstu laikmetīgās arhitektūras fotogrāfiju izstāde “Nordic ID” (Ziemeļvalstu identitāte), kuras saturisko kodolu veido mēģinājumi atbildēt uz jautājumiem par to, ko mūsdienās nozīmē ziemeļu identitāte un kā tā atspoguļojas arhitektūrā. Savukārt Latvijas Arhitektūras muzejā apskatāmā izstāde “Nordic Block” (Ziemeļu kvartāls) pievēršas kvartālu apbūves attīstībai Ziemeļu un Baltijas valstīs.

Attēls: Ģimenes māja Siguldā. 2005. Arhitekts Andris Kronbergs, arhitektu birojs “ARHIS ARHITEKTI”. Foto: Indriķis Stūrmanis