Rīgā notiks konference “Ziemeļvalstu un Baltijas valstu risinājumi viedākām reģiona pilsētām"

2017. gada 7. un 8.septembrī Rīgā notiks starptautiska konference “Ziemeļvalstu-Baltijas valstu risinājumi viedākām reģiona pilsētām. Energoefektivitāte: Ceļā uz kompleksu klimata un enerģētikas plānu.” Konferenci organizē Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā sadarbībā ar AS “RĪGAS SILTUMS”, LR Ekonomikas ministriju/EEA/Norvēģijas finanšu instrumentu, Valsts prezidenta Enerģētikas drošības komisiju, Zviedrijas karalistes vēstniecību Latvijā, Somijas vēstniecību Latvijā, Dānijas karalistes vēstniecību Latvijā, Viedo pilsētu klasteri Latvijā un Ziemeļvalstu enerģētikas izpētes institūciju (Nordic Energy Research). Konference pulcēs plašu ārvalstu ekspertu loku, kuri akcentēs enerģētikas nozares nozīmīgumu Ziemeļvalstu un Baltijas valstu reģionā. Konferencei reģistrējušies vairāk kā 250 dalībnieki.

Lai risinātu globālas problēmas, ir jārīkojas lokāli, bet jādomā globāli. Vairums no Ziemeļvalstu-Baltijas valstu reģiona pilsētas ir maza vai vidēja izmēra, un to izaicinājumi atšķiras no pasaules metropolēm. Tāpēc konferences organizatoru mērķis ir aplūkot energoefektivitātes jautājumus visos pārvaldības līmeņos – no valsts līdz pašvaldībām un pašvaldību MVU, lai uzlabotu zināšanu apmaiņu Ziemeļvalstu un Baltijas valstu enerģētikas nozares dalībnieku starpā un sniegtu praktiskus piemērus attīstībai nākotnē.

Konferences pirmajā dienā, 7.septembrī, Rīgas Latviešu biedrības namā, notiks diskusijas par viedo pilsētu risinājumiem Ziemeļvalstu-Baltijas valstu reģionā, par kopīgajām problēmām un tendencēm, par pašreizējo regulējumu nepilnībām viedo pilsētu kontekstā, par energoefektīviem centralizētās siltumapgādes risinājumiem, kā arī par Ziemeļvalstu enerģētikas sadarbību un to, ko Baltijas valstis var iegūt no šīs sadarbības. Jāatzīmē, ka konferencē piedalīsies gan vairāki pašmāju eksperti, gan eksperti no Ziemeļvalstīm: Norvēģijas Naftas un enerģētikas ministrijas ģenerāldirektora vietnieks un Ziemeļvalstu enerģētikas ierēdņu komitejas priekšsēdētājs Johans Vetlesens (Johan Vetlesen), Ziemeļvalstu Enerģētikas pētniecības institūta direktors Hans Jorgens Kochs (Hans Jorgen Koch), Somijas Ekonomikas un nodarbinātības ministrijas programmas direktore Sari Tasa (Sari Tasa), Dānijas Tehniskās universitātes Enerģētikas ekonomikas un regulatīvā departamenta vadītājs Klaus Skitte (Klaus Skytte), Stokholmas Vides un veselības jautājumu pārvaldes departamenta vadītājs un GrowSmarter koordinators Gustavs Landāls (Gustaf Landahl), biznesa attīstītājs no Vera Park (Zviedrija) Dusans Reicevics (Dusan Raicevic).

Konferences otrajā dienā, 8.septembrī, tiks piedāvāta iespēja iepazīt energoefektīvos centralizētās siltumapgādes un viedo pilsētu risinājumus praksē. Konferences dalībniekiem būs iespēja apmeklēt AS “RĪGAS SILTUMS” siltumcentrāli Ziepniekkalns, Jelgavas pilsētas domes un Jelgavas pašvaldības operatīvo informācijas centru, LED gaismekļu ražotni Vizulo, kā arī Jelgavas biomasas koģenerācijas staciju FORTUM.

“Līdzšinējais darbs un ieguldījums centralizētā siltumapgādē ir padarījis Latviju par vienu no vadošajām šīs jomas valstīm Eiropas Savienībā. Līdz ar tehnoloģisko attīstību, plašāku pāreju uz atjaunojamiem energoresursiem un augstāku energoefektivitāti, centralizētā siltumapgāde ir jāpadara mūsdienīgāka. Tajā būs vieta viedām iekārtām un elastīgai integrācijai ar decentralizētiem siltumavotiem. Rīga kā lielākā Latvijas pilsēta var dot būtisku ieguldījumu šīs jomas turpmākā attīstībā!” uzsver Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks Jānis Patmalnieks. 

Tāpat no 8.septembra aicinām iepazīties ar izstādi “Kopenhāgenas risinājumi”, kas būs skatāma Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja telpās, Marijas ielā 13/3. Izstādē iekļautās fotogrāfijas, fakti un daudzi Kopenhāgenas arhitektūras projektu piemēri, rāda pilsētvides risinājumus, kas ne tikai Kopenhāgenu veido par videi un dzīvošanai draudzīgāku pilsētu, bet arī iedvesmo citu pilsētu attīstību visā pasaulē. Dānijas galvaspilsēta Kopenhāgena atpazīstama pasaulē ar tās videi draudzīgo politiku, kā arī līderību un izcilību integrēto pilsētvides risinājumu īstenošanā. Šie risinājumi jau gadu desmitiem veicinājuši augstu dzīvotspēju, veselīgu vidi un vispārēju ekonomisko labklājību šīs Ziemeļvalsts galvaspilsētā. Dānijas un starptautisko speciālistu komanda – plānotāji, arhitekti, inženieri, ražotāji, līgumslēdzēji, investori, sadarbībā ar pilsētas pašvaldību ir attīstījuši Kopenhāgenu par augsta līmeņa vispasaules līderi pilsētvides risinājumu attīstīšanā, kas pielāgojami pilsētām visā pasaulē. Šī izstāde demonstrē, kā Dānijas augstskolas un tīro tehnoloģiju sektori sadarbībā ar Kopenhāgenas pilsētas pārvaldi attīsta Kopenhāgenu par pirmo CO2 neitrālo galvaspilsētu pasaulē. Izstādi veidojis Dānijas Arhitektūras centrs, atbalsta Dānijas karalistes vēstniecība Latvijā.

Programma (pdf)