Saruna par pētniecības ētikas aktualitātēm

Lai aktualizētu pētniecības ētikas jautājumus, 7.maijā plkst.18:00 aicinām uz sarunu ar Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes asoc. prof. Signi Mežinsku, kura ir programmas Apvārsnis 2020 eksperte ētikas jautājumos. Profesore sniegs 40 minūšu lekciju un pēc tās būs iespēja uzdot visdažādākos jautājumus par ētiku pētījumos: ētikas komiteju, informēto piekrišanu, pētījuma dalībnieku rekrutēšanu, risku un ieguvumu izvērtēšanu, līdzdalības pētījumiem, pētījuma dalībnieku tiesībām u.c. Kopīgi izzināsim gan zinātnisko publikāciju ētikas problēmas, vai un ko pētījumu ētiskajos aspektos ir mainījusi Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un arī to, kā rakstīt A2020 projekta ētikas sadaļu?

Prezentācija

Nacionālais kontaktpunkts informē, ka programmas Apvārsnis 2020 jaunākās darba programmas tiks apstiprinātas jūnija beigās, tāpēc aicinām pieteikties konsultācijām, lai laicīgi gatavotos programmas Apvārsnis 2020 pēdējiem projektu konkursiem. Informācija par konkrēto jomu ekspertiem, pie kuriem varat konsultēties, atrodama šeit: http://viaa.gov.lv/lat/zinatnes_inovacijas_progr/apvarsnis_2020_red/petniec_kontaktinfo/

Pasākumu organizē VIAA Nacionālais kontaktpunkts sadarbībā ar Ziemeļvalstu Ministru padomes biroju Latvijā,  Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūtu, Latvijas Sociologu asociāciju, Latvijas Antropologu biedrību.