Seminārā aktualizēs jautājumus kā ikdienā palīdzēt nedzirdīgiem-neredzīgiem cilvēkiem

2019.gada 10. oktobrī Rīgā, Strazdumuižas vidusskolā - attīstības centrā, notiks seminārs par nedzirdību-neredzību ar mērķi vairot dažādu jomu profesionāļu un līdzcilvēku informētību par nedzirdību-neredzību jeb kombinētiem dzirdes un redzes traucējumiem. 

Nedzirdība-neredzība dažādās smaguma pakāpēs ierobežo cilvēka funkcionalitāti un liedz pilnvērtīgi piedalīties sabiedrības dzīvē. Tā ietekmē gan sociālo dzīvi, komunikāciju, pieeju informācijai, orientēšanās spēju, kā arī spēju pārvietoties brīvi un droši. Tā kā bojātās maņas īsti nespēj kompensēt viena otru, tad centieni izmantot vienu bojāto maņu ar nolūku, lai tā kompensētu otru, ir laikietilpīgi, prasa daudz enerģijas, un rezultāts bieži vien ir fragmentārs. Lai indivīdam būtu iespēja izmantot savu potenciālu un resursus, sabiedrībai ir jānodrošina specializēti pakalpojumi, kas Latvijā ir ļoti ierobežoti. Bez tam arī sociālā darba un izglītības jomas speciālistu un sabiedrības kopumā zināšanas par saziņu un darbu ar šādiem cilvēkiem ir nepietiekamas.

Seminārā piedalīsies divas ekspertes no Ziemeļvalstīm - Trīne Skeua Uldāle (Trine Skov Uldall) no Dānijas ir specializējusies dzīves laikā iegūtas neredzības-nedzirdības jautājumos gan Dānijā, gan Ziemeļvalstu sadarbības ietvaros. Marija Kroica (Maria Creutz) no Ziemeļvalstu Labklājības centra (Nordic Welfare centre) ir specializējusies iedzimtas neredzības-nedzirdības jomā.

Lektores seminārā runās par tādām tēmām kā iedzimto un dzīves laikā iegūto nedzirdību-neredzību un to sekām, par nedzirdīgi-neredzīgu cilvēku identificēšanu, par to kā nedzirdība-neredzība ietekmē cilvēka dzīvi un kā apkārtējie līdzcilvēki un apkārtējā vide var šos apgrūtinājumus atvieglot.

Seminārā būs nodrošināta secīgā tulkošana latviešu valodā no dāņu un zviedru valodām, kā arī tulkošana latviešu zīmju valodā. Lektores runās zviedru un dāņu valodās.

Kontaktpersona, Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja Latvijā padomniece Daina Mežecka, daina@norden.lv, tel. 29394399.