Seminārs par zaļās attīstības modeļiem Latvijai

Seminārs “Bioekonomika, aprites ekonomika un oglekļa mazietilpīga attīstība – zaļās attīstības modeļi Latvijai” notiks 2019. gada 24. septembrī, plkst. 11:00, Ziemeļvalstu Ministru padomes birojā, Rīgā, Marijas ielā 13/3. https://goo.gl/maps/vF9dH8M3jWK2  

Latvijā plāno īstenot vairākas alternatīvas ilgtspējīgas ekonomiskās attīstības stratēģijas: Zemkopības ministrija ir izstrādājusi Bioekonomikas stratēģiju, bet Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija strādā pie Aprites ekonomikas un Oglekļa mazietilpīgas attīstības stratēģiju izstrādes. Abas šīs stratēģijas ir atbilde uz globālajiem, ekoloģiskajiem un sociāli ekonomiskajiem izaicinājumiem, taču līdz galam nav skaidrs, kā šīs dažādās pieejas ir savstarpēji integrētas un kā tās spēs samazināt esošās, ekonomiskās pieejas radītās, sociālās un ekoloģiskās problēmas, piemēram, klimata pārmaiņas un neilgtspējīgu resursu izmantošanu.

Apzināties dažādo stratēģiju iespējas un spējas mazināt mūsu resursu patēriņu un vides piesārņojumu, iezīmēt kopīgu vīziju ilgtspējīgai ekonomiskai attīstībai. Semināra mērķis ir tikties ar dažādu nozaru pārstāvjiem, uzklausīt iesaistīto pušu viedokli un ieskicēt potenciālos sadarbības un attīstības scenārijus.

Semināra dienaskārtība:

11:00          Atklāšana: Jānis Brizga, Latvijas Universitāte un Maija Kāle, Ziemeļvalstu ministru padomes birojs Latvijā

11:10          Dalībnieku iepazīšanās

11:30          Patēriņa un ražošanas slodzes vidē – pētījuma rezultāti. Jānis Brizga, Latvijas Universitāte

12:00          Zemes izmantošana ilgtspējīgai bioekonomikas attīstībai. Dr. oec. Aleksejs Nipers, LLU

12:30          Oglekļa mazietilpīgas attīstības stratēģija. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

13:00          Aprites ekonomika. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija           

13:20          Zaļās attīstības modeļi Nacionālajā attīstības plānā, Pārresoru koordinācijas centrs

13:40          Diskusija

14:00          Kafijas un uzkodas