Ziemeļu Padomes sesijas darba kārtībā ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķi, integrācija, drošība

2016.gadā Ziemeļu Padomes sesija notiks Kopenhāgenā no 1.-3.novembrim un ir lielākais Ziemeļvalstu politikas forums, kurā piedalās politiķi, premjerministri, valdību ministri no visa Ziemeļvalstu reģionā.

Ziemeļu Padomes sesijā tiks spriests par Ziemeļvalstu reģiona lomu ANO Ilgtspējīgās attīstības mērķu sasniegšanā, kā arī integrācijas, drošības un aizsardzības jautājumi. Sesijā piedalīsies vairāki ministri, tostarp Ziemeļvalstu premjerministri, ārlietu ministri. Sesijā piedalīsies arī Baltijas valstu premjerministri.