Ziemeļvalstu un Baltijas valstu enerģētikas un klimata izaicinājumi

Ziemeļvalstu Ministru padomes birojas Latvijā sadarbībā ar izstādi "Vide un enerģija" rīko starptautisku konferenci "Ziemeļvalstu un Baltijas valstu enerģētikas un klimata izaicinājumi", kas 2018.gada 18.oktobrī notiks "Altum" konferenču zālē Rīgā. 

Konferences mērķis ir runāt par aprites ekonomiku un viedo mobilitāti Baltijas un Ziemeļvalstu reģiona pilsētās, aplūkojot gan ES direktīvu ietekmi uz pilsētu attīstību, gan arī jaunākos Baltijas un Ziemeļvalstu tehnoloģiskos risinājumus viedākai mobilitātei un veiksmīgāk funkcionējošai aprites ekonomikai pilsētās. Ziemeļvalstu un Baltijas valstu pilsētas ir salīdzinoši nelielas un mūsdienu savienotajā pasaulē tieši tās, šķiet, piedāvā nepieciešamo līdzsvaru starp atrašanos dabā un pilsētā vienlaikus. Lai vidēja lieluma pilsētas būtu pievilcīgas mūsdienu dzīvei, tām jāaug līdzi laikam. Pilsētas, kas ražo atkritumus un CO2 izmešus, paliek pagātnē – tās aizstāj vīzija, kur nākotnes pilsētas pašas piedalās klimata pārmaiņu un vides piesārņojuma problemātikas risināšanā.

Līdztekus konferencei 19.-21. oktobrī Ķīpsalas izstāžu zālē norisināsies arī ikgadējā izstāde “Vide un enerģija”. Konferences delegāti saņemot ielūgumu bezmaksas apmeklējumam, tiek aicināti apmeklēt izstādi un piedalīties tās pasākumu programmā. Izstādes laikā ir paredzēta īpaša uzņēmumu kontaktinformācijas apmaiņas programma un nozares klasteru uzņēmumu prezentācijas un kontaktbirža.

Konference paredzēta pašvaldību, valsts iestāžu un privātā sektora pārstāvjiem – nākotnes pilsētu vizionāriem un attīstītājiem. Reģistrējies šeit.

Konferenci rīko Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā sadarbībā ar izstādi "Vide un enerģija", Viedas pilsētas klasteri, Norvēģijas vēstniecību Latvijā, Zviedrijas vēstniecību Latvijā, Konrāda Adenauera fondu, klasteri Cleantech Latvia un EEA programmu (Iceland, Lichtenstein, Norway).