Starptautiska arhitektūras un vides plānošanas konference "Migrācijas arhitektūra" notiks Rīgā

7. un 8. novembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā norisināsies starptautiska arhitektūras un vides plānošanas konference "Migrācijas arhitektūra", kuras fokusā būs Baltijas jūras reģiona valstu vienotā, bet reizē neviendabīgā kopaina, uzsverot gan iekšējās, gan ārējās migrācijas procesus un kopsakarības ar plašāku ģeogrāfiju.

Migrācija ir sena parādība, tomēr tieši pēdējos gados tā radījusi vislielākos izaicinājumus pasaulē kopumā. Par galvenajiem migrācijas cēloņiem un iemesliem uzskatāmi karadarbība un politiskā nestabilitāte, vajāšana reliģisko vai politisko uzskatu dēļ, ekonomiskie apsvērumi, nabadzība, klimata pārmaiņas, kas padara neapdzīvojamas atsevišķas teritorijas, bet tikpat būtiska daļai populācijas ir «atvērtās pasaules» piedāvātā iespēja brīvi ceļot, izvēlēties valsti dzīves vietai vai izglītības iegūšanai.

Konferences "Migrācijas arhitektūra"  mērķis ir veidot pēc iespējas daudzveidīgu skatījumu uz migrāciju kā globālu parādību, analizējot to no ģeopolitisko, telpisko un sociālo pārmaiņu pozīcijām, piemēram, akcentējot nodomus Arktikas izmantošanā, Baltijas jūras urbanizācijas procesus, dekonstruējot robežas jēdzienu, pētot digitālās infrastruktūras tīklojumus un ātrgaitas transporta savienojumus, analizējot pilsētu un lauku mijiedarbību iekšējās migrācijas rezultātā. Konferencē uzsvars tiks likts uz Baltijas jūras reģiona valstu kopējo ekosistēmu, kā arī tiks izcelta citu valstu unikālā pieredze izpratnes veidošanai par procesiem, ko iniciē mobilitāte — cilvēku, transporta, preču, pakalpojumu, datu un citas plūsmas.

Konferenci organizē Baltijas Arhitektu savienību asociācija — Latvijas Arhitektu savienība sadarbībā ar Lietuvas un Igaunijas Arhitektu savienībām. Starp atbalstītājiem ir arī Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā. 

 https://architectureofmigration.org