Meža nozare bioekonomikai: iespējas un izaicinājumi klimata pārmaiņu gadsimtā

Latvijas tautsaimniecības izaugsme lielā mērā ir balstījusies uz meža nozares veikumu, kam arī turpmāk būs viena no galvenajām lomām valsts ekonomikā. Pašlaik ir sasniegta ļoti augsta meža nozares vērtība, tomēr nozares pieauguma potenciāls joprojām ir milzīgs, un tā īstenošanai ir būtiski ieviest mūsdienīgas zināšanas un tehnoloģijas. Lai precīzāk iezīmētu potenciālo Latvijas meža nozares attīstības ceļu un gūtu jaunas idejas, šī gada 28.septembrī plkst. 10.00 Arhitektūras un mediju centrā H2O 6, Durbes ielā 4, Rīgā notika vēl nebijusi starptautiska meža nozares konference „Meža nozare bioekonomikai: iespējas un izaicinājumi klimata pārmaiņu gadsimtā”.

Konferencē piedalījās augsta līmeņa eksperti no tādām mežu lielvalstīm kā Zviedrija un Somija, lai klātesošos iepazīstinātu ar jaunākajām tendencēm meža nozarē. Konferences atklāšanā piedalījās Ministru prezidents Māris Kučinskis un zemkopības ministrs Jānis Dūklavs, kā arī Ziemeļu Ministru padomes biroja Latvijā direktors Jans Vidbergs.

Konferencē piedalījās:

 • Agnēta Alriksone (Zviedrija), Uzņēmumu un inovāciju ministrijas Mežu un klimata nodaļa;
Andrejs Domkins, Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts;
Āris Jansons, Latvijas valsts mežzinātnes institūts „Silava”;
Dagnis Dubrovskis, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultāte;
• Gvido Princis, Rīgas pilsētas arhitekts;
Hanss Andrens (Zviedrija), Vekšes pilsēta;
Henriks Valja (Igaunija), Igaunijas Mežu un mežrūpniecības asociācija;
Jānis Ciems, „Latvijas Finieris”
Juha Ojala (Somija), Darba efektivitātes institūts;
Marja Kokonena (Somija), Lauksaimniecības un mežsaimniecības ministrija;
Sinika Vēstilē (Zviedrija), Eiropas Meža institūta reģionālais birojs EFINORD;
Tomass Lundmarks (Zviedrija), Zviedrijas Lauksaimniecības zinātņu universitāte.

Ņemot vērā, ka pasaules ekonomiku ir skārušas būtiskas izmaiņas, kā arī globālās klimata pārmaiņas atstāj aizvien lielāku ietekmi uz tautsaimniecību, viens no galvenajiem konferences virzieniem būs bioekonomika. Ziemeļu Ministru padomes biroja Latvijā direktors Jans Vidbergs norādīja: „Bioekonomikā balstīta mežsaimniecība norāda uz virzību prom no fosilo resursu ekonomikas uz tādu ražošanu, kas izmanto biomasu un rada augstu pievienoto vērtību un maz atkritumu. Mums ir jāmācās, kā rīkoties klimata pārmaiņu laikmetā, jo bioekonomika piedāvā mums jaunas iespējas un alternatīvas izaugsmes un attīstības jomas pretstatā ierastajiem fosilo resursu izmantošanas veidiem. Apzinoties to, ka Latvijas mežsaimniecība dziļi caurvij Ziemeļvalstu ekonomiku vērtību ķēdes, mēs, Ziemeļu Ministru padomes birojs Latvijā, atbalstām darbu, kas stiprina atbildīgu meža nozares pārvaldību, palielina Latvijas spēju ražot augstas pievienotās vērtības produkciju un līdz ar to veicina vispārējo attīstību Ziemeļvalstu un Baltijas valstu sadarbību.”

Papildu informācija par konferenci, programma, kā arī informācija par lektoriem un prezentācijām pieejama šeit: http://bit.ly/2cmthzQ.

Foto no konferences