Starptautiska konference par vides pieejamību

Šī gada 18.oktobrī Rīgā, Latvijas Nacionālās bibliotēkas telpās, notiks konference "Iekļaujošs dizains 2018: domā, plāno, veido ikvienam", kurā tiks diskutēts par iekļaujoša dizaina un šīs nozares izpētes nākotnes iespējām un ar to saistītas politikas veidošanu, ņemot par pamatu gan Latvijas, gan Ziemeļvalstu piemērus. Tāpat konferencē tiks diskutēts par to, kur šobrīd atrodamas Latvija attiecībā uz vides pieejamību, kas būtu darāms tālāk, kā iedzīvināt iekļaujošā dizaina idejas un vērtības, kā arī lauzt stereotipus. Tiks meklēti arī risinājumi, kā padarīt iekļaujošu dizainu par pašsaprotamu lietu, lai ikvienam sabiedrībā būtu vienlīdzīgas iespējas ar citiem piedalīties visās dzīves norisēs.

Konferenci rīko LR Labklājības ministrija ar mērķi apvienot ekspertus no Baltijas un Ziemeļvalstīm - ES fondu finansējuma saņēmējus, politikas veidotājus, pētniekus, dizainerus, arhitektus, plānotājus, lietotājus un praktiķus - visus, kas interesējas par sasniegumiem un pielietojumiem iekļaujošā dizaina jomā, kas vērsti uz būvētās vides un IKT pieejamību.

Konference tiek rīkota sadarbībā ar Ziemeļvalstu Ministru padomes biroju Latvijā, Norvēģijas Kartēšanas institūciju "Kartverket" un Kohēzijas fonda projekta ES fondu tehniskās palīdzības projekta "Horizontālā principa "Vienlīdzīgas iespējas" politikas koordinēšanas funkciju nodrošināšana Labklājības ministrijā (2015.-2018. gads)" finansiālu atbalstu.

Dalība konferencē ir bez maksas, darba valodas - angļu un latviešu, nodrošināta sinhronā tulkošana. Konference būs skatāma arī videotiešraidē Labklājības ministrijas tīmekļvietnē un sociālā tīkla Facebook lapā. 

Pieteikties konferencei var līdz 8. oktobrim, aizpildot tiešsaistes anketu 

Konferences programma