Studenti plenērā meklēs risinājumus Aizputes pilsētas koka arhitektūras mantojuma saglabāšanai

Studentu plenērs “Koka mantojuma saglabāšana” norisināsies Aizputē no 9. līdz 12.maijam, pulcējot studentus no Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas "RISEBA", Viļņas Mākslas akadēmijas, Latvijas Lauksaimniecības universitātes un Rīgas Tehniskās universitātes. Šis būs jau trešais studentu plenērs Aizputē un šogad studentu uzdevums ir vērsts uz pilsētas koka arhitektūras mantojuma, ielu ainavu un pilsētas krāsu koda izpēti. Ar Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja Latvijā atbalstu, viena no pasniedzējām būs arhitekte Malina Belfrāge (Malin Belfrage) no Zviedrijas.   

Viļnas Mākslas akadēmijas studenti strādās ar pilsētvides izkārtņu, reklāmu, norāžu un uzrakstu noteikumu izstrādi ar mērķi ieviest vadlīnijas ēku uzrakstu, zīmju, izkārtņu un reklāmas noformējumam. Izpēte un ieteikumi tiks balstīti Aizputes muzeja seno fotogrāfiju kartotēkas studijās un labās prakses piemēros Latvijā, Baltijā un Ziemeļvalstīs.

Latvijas Lauksaimniecības universitātes studenti pētīs un apkopos vēsturiskos ielu stādījumus un izstrādās rekomendācijas, bet studenti no RISEBA un RTU izstrādās risinājumus zudušo ēku atstāto tukšumu “aizpildīšanai” ar telpiski arhitektoniskiem risinājumiem un būs noderīgs materiāls pilsētas apbūves noteikumu pārskatīšanai un jaunu noteikumu izveidei.

12.maijā plkst.11:00 visi interesenti aicināti uz studentu plenēra “Koka mantojuma saglabāšana" rezultātu prezentācijām, kas notiks Aizputē, klubā "Kurzeme".  

TV sižets