Turpinās pietiekšanās Ziemeļvalstu un Baltijas mobilitātes programmai "Valsts administrācija"

Līdz 2018.gada 30.martam valsts pārvaldes un pašvaldību darbinieki var pieteikties Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmai „Valsts administrācija”. Programma atbalsta pieredzes apmaiņu veiksmīgu risinājumu aizgūšanai, sadarbības tīklu veidošanu, administratīvā darba metožu un likumdošanas harmonizēšanu un Baltijas jūras reģiona konkurētspējas pasaulē sekmēšanu. Svarīgi atcerēties, ka šai programmai ir viena pieteikšanās reize gadā.

Lai iegūtu finansējumu, projektā jābūt iesaistītiem partneriem no vismaz trim valstīm: Ziemeļvalstu pretendentiem jāapmeklē vismaz divas Baltijas valstis, savukārt Baltijas pretendentiem ieteicams apmeklēt partnerus vismaz divās Ziemeļvalstīs.

2017.gadā Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma "Valsts administrācija" saņēmusi 80 pieteikumus no valsts un pašvaldību ierēdņiem, no kuriem 61 pieteikums tika apstiprināts. Finansējums tika piešķirts 57 grupu pieteikumiem, 3 tīklošanās projektiem un 1 individuālajam pieteikumam. Kopējais piešķirtais budžets ir 304 671 eiro. No Latvijas saņemti 26 pieteikumi un atbalstīti 19.

Elektroniskā pieteikšanās sistēma www.nb8grants.org ir atvērta pieteikumiem no 2018. gada 15. janvāra.