Ziemeļvalstis turpinās atbalstīt krievvalodīgo mediju attīstību Baltijas valstīs

Kopš 2015. gada Ziemeļvalstu Ministru padome ir atbalstījusi neatkarīgus mazākumtautību  plašsaziņas līdzekļus Igaunijā, Latvijā un Lietuvā, tādejādi veicinot krievvalodīgo iedzīvotāju integrāciju vietējā sabiedrībā, dodot iespēju aktīvi iesaistīties politiskos lēmumos, diskusijās un debatēs. Ziemeļvalstu sadarbības komitejas politiķi 28. oktobrī lēma atvēlēt nedaudz vairāk kā 2 miljonus DKK (apm. EUR 27 540), lai krievvalodīgo mediju grantu programma Baltijas valstīs varētu turpināties līdz 2021. gada beigām. 

“Ziemeļvalstu interesēs ir atbalstīt Baltijas valstu iniciatīvas, kas veicina krievvalodīgo minoritāšu spēju piedalīties Baltijas jūras reģiona valstu sociālajā attīstībā,” atzīst Ziemeļvalstu Ministru padomes ģenerālsekretārs Paula Lehtomeki.

Ziemeļvalstu mediju programma līdz šim atbalstījusi trīs paralēlas jomas: žurnālistu tālākapmācību, jauniešu zināšanas un prasmes, kritiski izvērtējot mediju saturu un izcelsmi un kvalitatīva mediju satura veidošana mazākumtautību valodās. Turpmāk programma atbalstīs tikai izstrādes un ražošanas procesu, lai atbalstītu profesionāla satura veidošanu un palielinātu vietējo plašsaziņas līdzekļu kvalitāti un pievilcību. 

Nākamais pieteikšanās termiņš tiks paziņoti šī gadā izskaņā. Informāciju meklējiet mūsu mājas lapā un Facebook lapā.