Ziemeļvalstis un Baltijas valstis sadarbosies lai attīstītu kopēju digitālo vidi

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu ministru digitalizācijas konferences laikā, kas 25.aprīlī norisinājās Oslo, Norvēģijā, tika parakstīta deklarācija "Par Ziemeļvalstu-Baltijas valstu reģiona lomas stiprināšanu digitālajā vidē", lai attīstītu kopējo digitālo vidi reģionā. 

Parakstītās deklarācijas mērķis ir stiprināt Ziemeļvalstu un Baltijas valstu potenciālu digitālajām pārmaiņām valsts un sabiedrības līmenī, īpaši attīstot pārrobežu e-pakalpojumus publiskajā sektorā. Tāpat deklarācija paredz attīstīt e-pārvaldi, sekmēt uzņēmēju digitalizācijas konkurētspēju, kā arī paātrināt digitālā vienotā tirgus principu ieviešanu Ziemeļvalstu un Baltijas valstu reģionā. Šo mērķu sasniegšanai iesaistītās puses dalīsies ar saviem labās prakses piemēriem, veidojot kopējas iniciatīvas. Apņemšanos parakstīja Norvēģijas, Zviedrijas, Dānijas, Somijas, Islandes, Fēru salu, Latvijas, Igaunijas un Lietuvas pārstāvji.

Jau šobrīd Ziemeļvalstu un Baltijas valstu reģions tiek uzskatīts par labo piemēru digitalizācijas un e-pakalpojumu attīstībā. Iesaistot vēl vairāk uzņēmējus un iedzīvotājus, publisko un privāto sektoru, kā arī izmantojot inovācijas un konkurētspēju, var panākt ilgtspējīgu ekonomisko attīstību.

Digitālā vienotā tirgus izveide ir komplekss process, kas skar gandrīz ikvienu attiecīgajā reģionā pārstāvēto uzņēmējdarbības jomu un regulējošos tiesību aktus, tāpēc tā ieviešana notiek pakāpeniski un ir saistīta ar daudziem izaicinājumiem.