Ziemeļvalstu programma cilvēku ar īpašām vajadzībām organizāciju atbalstam izsludina pieteikšanos

Sākot ar 2019.gadu projektus Ziemeļvalstu programmai cilvēku ar īpašām vajadzībām organizāciju atbalstam var iesniegt biedrības un nodibinājumi arī no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Līdz šim Baltijas valstu NVO Ziemeļvalstu projektos varēja būt tikai kā partneri. Projektā jābūt iesaistītām NVO no vismaz 2 Ziemeļvalstīm, kas aizstāv cilvēku ar īpašām vajadzībām intereses. Projektam jāatbilst programmas mērķiem, kas aprakstīti programmas rokasgrāmatā.

Pieteikšanās atbalsta programmai Ziemeļvalstu Labklājības centra mājas lapā: https://nordicwelfare.org/en/disability-issues/the-funding-scheme/ .

Tuvākais pieteikumu iesniegšanas termiņš 2019.gada 28.februāris.

Nākamie pieteikšanās termiņi – 2019.gada nogalē un 2020.gada sākumā

Kontaktpersona Lars Rottem Krangnes, +46 70 562 45 30,

lars.rottem-krangnes@nordicwelfare.org. Saziņa angļu valodā.