Pieteikšanās finansiālajam atbalstam sadarbības tīklu veidošanai

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Kultūra” ietvaros ir izsludināts otrais šī gada pieteikšanās termiņš finansiālajam atbalstam īstermiņa sadarbības tīklu veidošanai.

Pieteikšanās termiņš: 2017.gada 28.septembris.

Sadarbības tīklu veidošanas pamatā ir ideja veicināt jaunu partnerību rašanos, pieredzes apmaiņu, jaunu zināšanu un prasmju apgūšanu, kā arī attīstīt kopīgus sadarbības projektus. Sadarbības tīklā jābūt iesaistītiem partneriem no vismaz 3 Ziemeļvalstīm un/vai Baltijas valstīm.

Atbalsts īstermiņa sadarbības tīklu veidošanai tiek piešķirts finansējums pasākumiem, kas ilgst līdz 1 gadam. Maksimālā projekta pieteikuma summa ir € 20 000, lai segtu ne vairāk kā 70% no kopējiem projekta izdevumiem, bet atlikušie 30% no projekta budžeta ir jāiegulda pašām tīkla darbībā iesaistītajām organizācijām un pieteikumā arī norāda, kā tas tiks sasniegts. Labi funkcionējošs īstermiņa sadarbības tīkls var pēc finansējuma perioda beigām apsvērt iespēju pieteikties atbalstam ilgtermiņa sadarbības tīkla darbībai.

Ilgtermiņa sadarbības tīklu veidošanai tiek piešķirts finansējums pasākumiem, kas ilgst līdz 3 gadiem un maksimālā projekta summa ir € 100 000, lai segtu ne vairāk kā 50% no kopējiem projekta izdevumiem. Pašam tīklam (tīkla darbībā iesaistītajām organizācijām) ir jāiegulda atlikušie 50% no projekta budžeta un pieteikumā arī norāda, kā tas tiks sasniegts.

Plašāka informācija:

https://www.nordiskkulturkontakt.org/en/grants/network-funding

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma „Kultūra” atbalsta mākslinieku rezidences, ilgtermiņa un īstermiņa sadarbības tīklu izveidi, profesionālu mākslinieku un kultūras darbinieku mobilitāti visās mākslas nozarēs. Tās mērķis ir izveidot pamatu inovatīvai, dinamiskai Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mākslas un kultūras dzīvei.