Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Kultūra” piešķirtais finansējums 2018.gadā

Ziemeļvalstu un Baltijas mobilitātes programmas “Kultūra” mērķis ir veicināt kultūras un mākslas sadarbību Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs, atbalstot mākslinieku rezidences, ilgtermiņa un īstermiņa sadarbības tīklu izveidi, profesionālu mākslinieku un kultūras darbinieku mobilitāti visās mākslas nozarēs.

2018. gadā no Latvijas tika iesniegti 96 pieteikumi un 26 no tiem saņēma atbalstu. Saņemto grantu sadalījums ir sekojošs:  21 individuālais vai mazo grupu mobilitātes grants, 2 īstermiņa tīkla projekti un 3 mākslinieku rezidences. Kopējais atbalsta apjoms Latvijas projektiem bijis vairāk nekā 150 tūkstoši eiro, no kuriem apmēram puse piešķirta mākslinieku rezidenču projektiem.