Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Valsts administrācija" 2019. gada rezultāti

Līdz 2019.gada 30.martam valsts pārvaldes un pašvaldību darbinieki varēja iesniegt pieteikumus Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmai „Valsts administrācija. Šogad kopumā no visām programmā iesaistītajām valstīm tika saņemti 65 pieteikumi un 54 no tiem tika atbalstīti. 

Arī šoreiz aktīvākie projektu pieteicēji bijuši no Baltijas valstīm. No Latvijas tika saņemti visvairāk pieteikumu – 28, un 26 no tiem saņēma finansiālo atbalstu. Savukārt no Lietuvas iesūtītajiem 18 pieteikumiem tika atbalstīti 14, no Igaunijas 15 pieteikumiem – 13. Katrā projektā jābūt iesaistītām vismaz 2 Ziemeļvalstīm un Ziemeļvalstu pārstāvniecība, atbalstītajos projektos, ir sekojoša: Dānija iesaistīta 29 projektos, Somija- 41, Islande – 17, Norvēģija -21, bet Zviedrija 39 projektos.

Priecē, ka mobilitātes granta saņēmēju sarakstā ir 10 Latvijas pašvaldības - Cēsu, Valmieras, Kuldīgas, Ķekavas, Mārupes, Jelgavas, Ropažu, Rīgas, Salaspils un Ikšķiles. Tāpat atbalstu pieredzes apmaiņas braucieniem saņems virkne valsts institūciju - Vides un reģionālās attīstības, Ekonomikas, Labklājības un Iekšlietu ministrijas, Valsts Izglītības attīstības aģentūra, Pārresoru koordinācijas centrs, Tiesībsarga birojs, Konkurences padome, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Meža pētīšanas stacija, LR Augstākā tiesa, Tiesu administrācija, Administratīvā apgabaltiesa, Zemgales apgabaltiesa un Rīgas apgabaltiesa.

Kopumā mobilitātes programmas aktivitātēs 2019./2020.gadā piedalīsies 340 valsts pārvaldes un pašvaldību darbinieki no Ziemeļvalstīm un Baltijas valstīm un kopējā summa, kas piešķirta mobilitātes programmas aktivitātēm, ir 299 971 eiro.

Atgādinām, ka Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma „Valsts administrācija” atbalsta pieredzes apmaiņu veiksmīgu risinājumu aizgūšanai, sadarbības tīklu veidošanu, administratīvā darba metožu un likumdošanas harmonizēšanu un Baltijas jūras reģiona konkurētspējas pasaulē sekmēšanu. 2018.gadā Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma "Valsts administrācija" no Latvijas saņēma 22 pieteikumus, no kuriem 20 tika atbalstīti.

Informāciju par Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmu “Valsts administrācija” meklē www.nb8grants.org. Programmu administrē Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Igaunijā, kontaktpersona Madis Kanarbik, +372 7423625, public.administration@norden.ee.

Kontaktpersona Latvijā Daina Mežecka, +371 29394399, daina@norden.lv.