Pirmajā raidījumā uzmanības lokā Somija, mums tuvākā ziemeļu valsts ar līdzīgu vēsturi un tradīcijām, taču latvieša ausij svešu valodu. Tomēr valodas un kultūras saites Latvijai un Somijai ir ciešas. Kāda loma te ir mākslinieka Jaņa Rozentāla vārdam un kā latvieši un somi savstarpēji apmainījušies ar dažādiem vārdiem un gramatikas likumiem? Par mākslas un valodas sakariem somu-latviešu vidū raidījumā Zināmais nezināmajā diskutē valodniece, Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes asociētā profesore, Lituānistikas centra vadītāja un Helsinku universitātes asociētā profesore Laimute Balode un Rozentāla biedrības Somijā pārstāvji Jenni Kallionsivu un Tero Savolainens.