3.-4. decembrī Ziemeļu Ministru padome, Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls un LR Labklājības ministrija rīko Ziemeļu un Baltijas valstu forumu "Finansiālās krīzes ietekme uz sievietēm un vīriešiem".

Seminārā valdošā ekonomiskā krīze tiks aplūkota no dzimumu līdztiesības perspektīvas. Vai sievietes un vīrieši Baltijā un Ziemeļvalstīs pārdzīvo finansiālās grūtības atšķirīgi? Kurš apmaksā rēķinus? Vai esam ko mācījušies no agrāko gadu ekonomiskajām problēmām? Kā izskatās dzimumu līdztiesība finansiālās krīzes ielenkumā?  

Pasākuma mērķis ir apmainīties pieredzēm, lai prasmīgāk spētu risināt finanšu krīzes radītās problēmas. Kā lai nodrošinām to, ka dzimumu līdztiesības perspektīva tiek ņemta vērā lēmumu pieņemšanas procesā? Semināra noslēgumā tiks izstrādātas konkrētas rekomendācijas un ieteikumi kopīgiem nākotnes projektiem.

Dzimumu līdztiesības semināra dalībnieku mērķa grupas: politiķi, ierēdņi, pētnieki, nevalstiskās organizācijas.

Citi jaunumi

Seko mūsu aktualitātēm