Šī gada 2. decembrī plkst. 17.30 aicinām apmeklēt Helsinku Universitātes prof. Johannas Mekeles (Johanna Mäkelä) lekciju "Ziemeļu garša un Karēlijas pīrāgi. Ēdiens un identitāte mūsdienu Somijā". Daudzas izmaiņas sabiedrībā -  industrializācija, urbanizācija, sievietes lomas maiņa, kā arī globalizācija - ir ietekmējušas ēšanas paradumus. Kopumā rietumu valstīs  pārtikas trūkums vairs nav novērojams, tāpēc varam pievērsties savas patērētās pārtikas kvalitātei, drošumam, veselīgumam, kā arī ar to saistītajiem ētiskiem un politiskiem apsvērumiem. Pārtikas izvēle ir kļuvusi par svarīgu identitātes sastāvdaļu. Šodien aktualitāti zaudē apgalvojums "tu esi tas, ko tu ēd", aizstājot to ar "tu esi tas, ko tu neēd".  Ēšanas paradumi var izpausties neskaitāmi daudzos veidos.
Lekcijā galvenā uzmanība būs veltīta pašreizējām diskusijām un aktivitātēm, kas saistītas ar pārtiku un ēšanas paradumiem. Īpaša uzmanība tiks pievērsta individuālai un kopīgai ēdiena baudīšanas pieredzei, kā arī tam, kādā veidā interese par vietējo produktu patēriņu ir kļuvusi par globālu parādību. Pasākumā tiks skarts jautājums par pārtikas lomu Somijas kultūras politikā, un ar atsevišķiem piemēriem tiks ilustrēta somu ēšanas kultūras mūsdienu interpretācija. 
Lekcija notiks Ziemeļu Ministru padomes birojā Marijas ielā 13/3 (Berga Bazārs), sarunu valoda – angļu. Pasākums notiek sadarbībā ar Somijas vēstniecību Latvijā. Sakarā ierobežotu vietu, lūdzam pieteikties pasākumam līdz š.g. 2. decembrim  pa epastu; ieva@norden.lv vai tālr. 67820089

Citi jaunumi

Seko mūsu aktualitātēm