Zviedrijas premjerministrs Frēdriks Reinfelts Ziemeļu Padomes sesijas laikā Helsinkos iepazīstināja ar Zviedrijas prezidentūras programmu "Ziemeļvalstu modelis jaunajā laikmetā". Programma ir vērsta uz piecām jomām: sociālo atstumtību, konkurētspēju, ilgtspējīgu sabiedrību, demogrāfiskajiem izaicinājumiem un Ziemeļvalstu reģiona atpazīstamību pasaulē. Programmas pamatā ir Ziemeļvalstu sociālā modeļa sasitīšana ar vairākām svarīgām vērtībām, tostarp demokrātiju, pārredzamību, sociālo solidaritāti, iecietību pret nesaskaņām, vienlīdzību un individuālismu. Savā prezidentūras programmā Zviedrija ierosina iniciatīvas četros jautājumos: mazināt jauniešu bezdarbu, nodrošināt ilgtspējīgas konkurētspējas attīstību, samazināt izmešus un nodrošināt profesionālo izglītošanos.
"Lai nodrošinātu Ziemeļvalstu modeli nākotnē, mums ir jāuzņemas izaicinājumi, kas apdraud dzīvotspēju un panākumus ilgtermiņā."
Prezidentūras programmas teksts angļu valodā.

Citi jaunumi

Seko mūsu aktualitātēm