5. augustā LR valdība skatīja LR Ārlietu Ministrijas sagatavoto ziņojumu par Latvijas dalību jaunajās Ziemeļu Ministru padomes sadarbības programmās un piekrita 125 000 latus katru gadu atvēlēt Ziemeļu Ministru padomes sadarbības programmās. Pēc Baltijas valstu iestāšanās Eiropas Savienībā, Ziemeļu Ministru padome vēlējusies iesaistīt Latviju, Igauniju un Lietuvu līdzvērtīga partnera statusā. Šogad tiek izstrādātas jaunās Ziemeļu Ministru padomes vadlīnijas līdz 2013. gadam un notiek aktīvas diskusijas par turpmākajiem sadarbības virzieniem, īpašu uzmanību pievēršot līdzfinansējuma nodrošināšanai. Paredzēts, ka programmā vairāk tiks iesaistītas Baltijas valstis, sadarbības programmas koncentrētas uz izglītību, pētniecību, kultūru, uzņēmējdarbību un inovācijām.

Citi jaunumi

Seko mūsu aktualitātēm