Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina izglītības iestādes un organizācijas, kas darbojas izglītības jomā, līdz 2018. gada 1. februārim iesniegt pieteikumus Nordplus Jauniešu, Pieaugušo, Augstākās izglītības, Horizontālajā un Ziemeļvalstu valodu programmās.

Nordplus programma sniedz iespēju īstenot studentu, skolēnu un pasniedzēju mobilitātes, kā arī dažādas sadarbības tīklu un projektu aktivitātes izglītībā starp Baltijas valstīm un Ziemeļvalstīm, lai veicinātu starpkultūru sadarbību, uzlabotu un ieviestu jauninājumus Ziemeļvalstu un Baltijas valstu izglītības sistēmās. Šajā konkursā pretendenti aicināti pieteikt arī projektus, kuru mērķauditorija citu vidū ir bēgļi un imigranti. Kopējais Nordplus finansējums projektiem 2018. gadam ir 9,3 miljoni eiro.

“Jaunais Nordplus periods 2018. – 2022. gadam ir nācis ar labām ziņām, jo Ziemeļvalstu valodu programmā projektu pieteikumus tagad var iesniegt ne tikai kādā no Ziemeļvalstu valodām, bet arī angļu valodā. Ir samazināts arī projektu īstenotāju līdzfinansējuma apmērs. Tas liecina, ka Nordplus programma ir kļuvusi vēl atvērtāka un draudzīgāka projektu īstenošanai, lai izstrādātu inovatīvus izglītības materiālus un metodikas un veidotu izglītības speciālistu sadarbības tīklus,” atklāj Sintija Šmite-Tilika, VIAA Starptautiskās sadarbības programmu nodaļas vadītāja.

Iepriekšējā programmas periodā no 2012. – 2017. gadam Latvijas izglītības iestādes, NVO un citas organizācijas ir īstenojušas vairāk nekā 160 Nordplus projektus par kopējo summu virs 2 miljoniem eiro, uzņemoties galvenā projekta koordinatora funkcijas. Šajā periodā apstiprināti vairāk nekā 60% no visiem Latvijas institūciju iesniegtajiem projektu pieteikumiem.

Organizācijām no Latvijas Nordplus sniedz iespēju veidot kopīgus projektus ar Ziemeļvalstīm un Baltijas valstīm: Dāniju, Somiju, Islandi, Norvēģiju, Zviedriju, Grenlandi, Fēru un Ālandu salām, Lietuvu un Igauniju. Lai izstrādātu projekta pieteikumu, ir nepieciešams atrast sadarbības partnerus no vairākām Nordplus dalībvalstīm un reģioniem. Partnerinstitūciju meklēšanai var izmantot Nordplus projektu partneru datubāzi.

Pieteikumus līdz 2018. gada 1. februārim jāiesniedz Espresso elektroniskajā sistēmā.

Vairāk par projektu konkursu, katras programmas mērķiem, projektu īstenotāju pieredzi un līdzfinansējuma apjomu iespējams uzzināt VIAA mājaslapā un Nordplus oficiālajā vietnē www.nordplusonline.org.

VIAA, kas Latvijā īsteno Nordplus programmas nacionālā informācijas biroja funkciju, 23. novembrī aicina apmeklēt informatīvo semināru par Nordplus 2018. gada projektu konkursu. Vairāk informācijas par semināru šeit.

 

Citi jaunumi

Seko mūsu aktualitātēm