Ziemelu Ministru padome, kā arī Igaunijas, Latvijas un Lietuvas valdības ir atvēlējušias ap 2,5 miljonus dāņu kronu (DKK) jeb vairāk kā 335 000 EUR Ziemeļvalstu-Baltijas valstu mobilitātes programmai “Valsts administrācija”.

Nākamais pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2010. gada 30. marts.   

Programma atbalsta mācību vizītes, prakses iespējas un kontaktu dibināšanu un uzturēšanu starp valsts sektora darbiniekiem, tādējādi veicinot Ziemeļvalstu un Baltijas valstu sadarbību starp nozaru ministrijām, kā arī reģionālās un vietējās pārvaldes institūcijām. Mobilitātes programma veicina zināšanu apmaiņu visos valsts administrācijas līmeņos Ziemeļvalstu un Baltijas valstu kopīgu interešu jomās, līdz ar to atbalstot valsts administrācijas attīstību visā reģionā.

Atbalstu piešķir projektiem, kuros iesaistītas vismaz trīs valstis no Ziemeļvalstu-Baltijas reģiona (Dānija, Igaunija, Īslande, Latvija, Lietuva, Norvēģija, Somija un Zviedrija). Programma sedz līdz pat 70% no ceļa un uzturēšanās izmaksām.

“Mobilitātes programma “Valsts administrācija” ir ļoti nozīmīgs instruments sadarbības veicināšanai starp Baltiju un Ziemeļvalstīm,” atzīst Liena Muraškina, Latvijas Valsts kancelejas Komunikācijas departamenta konsultante, kas mobilitātes programmas pirmā projekta uzsaukuma ietvaros veiksmīgi īstenoja sadarbības projektu starp Latviju, Norvēģiju un Īslandi. Viņasprāt, pieredzes un ideju apmaiņai ir būtiska loma valsts administrācijas stiprināšanā Baltijas jūras reģionā.

2009. gadā Ziemeļvalstu-Baltijas valstu mobilitātes programmas “Valsts administrācija” ietvaros atbalstu saņēma 32 projekti, kuru kopējā piešķīrumu summa pārsniedza 1.4 miljonus DKK jeb 188 000 EUR. Atbalstītie pasākumi attiecās uz visdažādākajām sfērām: izglītība, likuma un kārtības uzturēšana, tiesu pētījumi, dabas aizsardzība, nodarbinātība un zemkopība.

Mobilitātes programmu administrē Ziemeļu Ministru padomes birojs Igaunijā.

Uz jautājumiem par programmu un pieteikumu noformēšanu atbildēs
ZMP biroja Igaunijā padomnieks Madis Kanarbik,
tel: +372 7 423 625, fakss: +372 7 441 241,
e-pasts: public.administration@norden.ee

Kontaktpersona Latvijā:
Ziemeļu Ministru padomes biroja Latvijā padomniece Daina Mežecka (67211506; daina@norden.lv)
 

Citi jaunumi

Seko mūsu aktualitātēm