Š.g. 2.-3.novembrī Rīgā notiks darba seminārs par Ziemeļu Ministru padomes un Baltijas valstu sadarbību kultūras jomā.

Darba semināra mērķis ir rast jaunus sadarbības veidus un iepazīt partnerus, lai izzinātu, kā Ziemeļu Ministru padome kopā ar Latviju, Lietuvu un Igauniju varētu izvirzīt kopējas prioritātes sadarbībai kultūras jomā nākotnē.

Uz tikšanos ir saaicināti kopā kultūras eksperti un Baltijas valstu Kultūras ministriju pārstāvji un no Ziemeļu Ministru padomes. Semināra laikā tiks pārrunāta gūtā pieredze kultūras sadarbības jomā starp Latviju, Lietuvu, Igauniju un Ziemeļu Ministru padomi.

Sīkāka informācija: Ginta Tropa, ginta@norden.lv, tel.: +371 7820055.

Citi jaunumi

Seko mūsu aktualitātēm