Noslēdzies Ziemeļu Ministru padomes projekta „Energy++” ietvaros organizētais konkurss Latvijas, Lietuvas un Igaunijas augstskolu enerģētikas fakultāšu studentiem. Konkurss, kas norisinājās „Energy++” projekta Interneta lapā no 2005. gada 15. novembra līdz 5. decembrim, bija veltīts energoefektivitātes, enerģētikas politikas un enerģijas patēriņa vadības mājokļos jautājumiem. Tā mērķis bija pievērst nākamo enerģētikas nozares speciālistu uzmanību procesiem, kas uzskatāmi par vienu no Eiropas Savienības enerģētikas politikas prioritātēm. 2006. gada 20. janvārī Ziemeļu Ministru padomes biroja telpās Rīgā norisinājās konkursa uzvarētāju apbalvošana. Konkursa laureāti: 1. vieta - A.Kamenders (RTU, Latvija), 2. vieta - I.Bankauskas (VTU, Lietuva) , 3. vieta - L.Bušmane (RTU, Latvija), veicināšanas balva – G.Žogla (RTU, Latvija).

Ziemeļu Ministru padomes projekta „Energy++” laikā izveidotā Interneta lapa ir iecerēta kā viens no instrumentiem, kas palīdz sasniegt enerģētikas politikā izvirzītos mērķus, izmantojot starpvalstu sadarbību, pieredzes apmaiņu un informēšanu par enerģētikas attīstību. Lapas adrese: www.moreenergyfun.com.

Citi jaunumi

Seko mūsu aktualitātēm