2006.gada 4.decembrī Rīgā (viesnīcas ”Reval Hotel Latvija” zālē ”Beta”, Rīgā, Elizabetes ielā 55) notiks starptautiska konference ”Ombuda institūcija demokrātiskā un tiesiskā valstī”, kas veltīta ombuda institūciju lomai mūsdienu pasaulē, kā arī tās izveidošanas un darbības problēmām Latvijā. Konferenci rīko Valsts cilvēktiesību birojs ar Ziemeļu Ministru padomes biroja Latvijā atbalstu.

2006. gada 6. aprīlī Saeima pieņēma Tiesībsarga likumu, kurā paredzēts ar 2007. gada 1. janvāri uz Valsts cilvēktiesību biroja bāzes Latvijā izveidot ombuda (Tiesībsarga) institūciju. Papildus cilvēktiesību ievērošanas nodrošināšanai, šai iestādei būs arī jauns uzdevums - izvērtēt un veicināt labas pārvaldības principa ievērošanu valsts pārvaldē. Tāpēc šīs konferences mērķi ir diskutēt par šādas institūcijas vietu un lomu Latvijā un citās pasaules valstīs, analizēt dažādus tās darbības aspektus, kā arī apkopot līdzīgu ārvalstu institūciju pieredzi un skatījumu uz personas tiesību nodrošināšanas problēmām.

Konferences atklāšanā uzrunu teiks Latvijas Valsts prezidente Vaira Vīķe - Freiberga, bet pasākumā ar ziņojumiem uzstāsies gan Latvijā, gan starptautiski atzīti eksperti. To vidū Dānijas parlamentārais ombuds profesors Hans Gammeltoft-Hansen, Zviedrijas parlamentārais ombuds Mats Melin, Igaunijas Justīcijas kanclers Allar Jõks un Lietuvas Seima Ombude Virginija Pilipavičienė. Piedalīties konferencē ir uzaicināti Saeimas deputāti, cilvēktiesību un valsts pārvaldes speciālisti, dažādu Latvijas valsts nevalstisko organizāciju pārstāvji, kā arī Baltijas valstu ombuda institūciju darbinieki.

Citi jaunumi

Seko mūsu aktualitātēm