Ziemeļu Ministru padome un tās institūcijas Ziemeļu Inovācijas Centrs un Ziemeļu Ministru padomes birojs Latvijā sadarbībā ar Latvijas Republikas Ekonomikas ministriju, šā gada 23. novembrī rīko semināru ”Uzņēmējdarbības un zinātnes saspēle Eiropas inovāciju attīstībai”.

Semināram ir divi galvenie mērķi. Pirmais mērķis ir veicināt sapratni par tehnoloģijas platformām, kam ir paredzama būtiska loma Eiropas zinātnes mobilizēšanā, tehnologiju attīstībā un inovācijas centienu sekmēšanā.. Otrs semināra mērķis ir apspriest sakopošanas (angl. „clustering”) nozīmi. Tā var dot ieguvumu kā uzņēmējdarbībai, tā valsts ekonomikai. Vispārējā interese par sakopošanu (klasteru veidošanu) Eiropā ir augusi un likumdevēji cenšas radīt piemērotas sakopošanas politikas vadlīnijas tā, lai pastiprināti vērstu uzmanību uz mikroekonomiskiem jautājumiem.

Inovācijas politikas jomā Ekonomikas ministrija ir izvēlējusies divus Ziemeļu Inovācijas Centra finansētus projektus: ”Inovacijas sistēma un perifērija” un ”Iespēju radīšana jauniem uzņēmējiem – Ziemeļvalstu pieredze un piemēri”.

Seminārs ir paredzēts kā neformāls forums diskusijām par tehnoloģijas platformu kā instrumenta lomu inovāciju veicināšanā un attīstībā un par klasteru veidošanu – kā izstrādāt valstiskas stratēģijas klasteru attīstības atbalstam.

Citi jaunumi

Seko mūsu aktualitātēm