Š.g. 8-10. decembrī Rātsnamā, Rīgā notiek starptautiska konference „Cilvēku tirdzniecībai – NĒ! Ziemeļvalstu un Baltijas valstu kampaņa sieviešu tirdzniecības novēršanai. Efektīvi problēmas risinājumi nākotnei”. Konferenci organizē resursu centrs sievietēm „Marta” ciešā sadarbībā ar Ziemeļu Ministru padomi un Rīgas domi.

Konferences mērķis ir izvērtēt Ziemeļu un Baltijas valstu īstenoto kampaņu rezultātus, lai mazinātu sieviešu tirdzniecības apjomus un izstrādātu turpmāko darbības plānu sieviešu tirdzniecības novēršanai.

Konferencē piedalīsies ap 120 dalībnieki no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Zviedrijas, Dānijas, Islandes, Norvēģijas, Somijas un Eiropas Sieviešu lobija.

Galvenais projekta rezultāts ir pieredzes apmaiņa, motivācija kopīgi sadarbojoties elastīgā veidā turpināt aizsākto darbu, kas vērsta pret sieviešu tirdzniecību. Konference veicinās arī sabiedrības izpratni par problēmas nopietnību un efektīviem veidiem kā to apkarot.  Projektā tiek prezentēti veiksmīgi piemēri šīs problēmas risināšanā no citām ES valstīm.

 

Citi jaunumi

Seko mūsu aktualitātēm