EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu finansējums, ko nodrošina Islande, Lihtenšteina un Norvēģija, ir papildu ārvalstu finansējums nacionālās valsts budžetā ar mērķi mazināt ekonomiskās un sociālās atšķirības saņēmējvalstīs, kā arī stiprināt divpusējās attiecības ar donorvalstīm. Finanšu instruments paredz, ka Latvijai būs pieejams finansējums 102,1 miljona eiro apmērā, kas, rēķinot par abiem instrumentiem kopā, ir par 29,15 miljoniem eiro jeb 40% vairāk nekā iepriekšējā periodā.

Latvijā jaunajā periodā atbalsts tiks sniegts šādu programmu ietvaros: pētniecība un izglītība (14,5 miljoni eiro); reģionu attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība (10 miljoni eiro); starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana (15 miljoni eiro); pilsoniska sabiedrība (8,5 miljoni eiro); uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un MVU (12,5 miljoni eiro); klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide (14 miljoni eiro); korekcijas dienesti (13 miljoni eiro); divpusējās sadarbības fonds (2,442 miljoni eiro); sociālais dialogs - pienācīgs darbs (0,5 miljoni eiro).

Saprašanās memorandi starp Latviju un Norvēģiju par Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instrumenta ieviešanu 2014.-2021.gadā, tika parakstīti 2017.gada 14.decembrī.